Vindkraftverk i solnedgång
Vindkraftverk i solnedgång

Skillnaden på elnät och elhandel

Delad fakturering innebär att du får två fakturor från två olika elbolag. Det beror på att du köper din el från ett elbolag utanför ditt nätområde där du bor. Komplicerat? Du är inte ensam om att tycka det. Vi ska försöka reda ut skillnaden. Häng på så kör vi!  

Två olika elavtal

Som elkund har du alltid två olika elavtal – ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal. Elnätsavtalet har du med elbolaget som äger elnätet där du bor och elhandelsavtalet har du med energibolaget du valt att köpa elen av.

Elnät

Elnätet transpoterar elen hela vägen till ditt hus, lägenhet eller företag. Elnätsbolaget där du bor eller jobbar äger elnätet bostaden eller företaget tillhör. Du kan välja att köpa el från vilket elhandelsbolag i Sverige du vill. Däremot kan du inte själv välja elnätsbolag och det finns alltid bara en elnätsägare per område i Sverige. Samtliga elnätsbolag kontrolleras  av Energimarknadsinspektionen just eftersom du inte kan välja elnätsägare själv. Energimarknadsinspektionen är en oberoende myndighet som granskar elnätsavgifter och ser till så att elnätsägarna sköter sitt jobb.

Elnätsbolagen tar betalt för drift, underhåll och förstärkning av nätet. De säkerställer helt enkelt att elen kommer hela vägen hem till dig.

Elhandel

Elhandelsavtalet kan du däremot teckna med valfri leverantör, det vill säga valfritt elhandelsbolag. Elhandelsbolagen tar betalt för den el du förbrukar och det är i ditt elhandelsavtal som du avgör om du vill ha ett rörligt eller fast elpris. Skriver du ett avtal med ett fast elpris är detta bundet under en viss tid, medan rörligt elpris är utan bindningstid. Fast elpris innebär att priset på elen är detsamma varje månad oavsett vad som händer på elmarknaden. Ett rörligt elpris däremot, varierar varje månad utifrån svängningarna på elmarknaden.