11 oktober 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Elhandelspriserna är höga över hela landet oavsett vilken elleverantör du använder. Priset på el har alltid gått upp och ner men vilka orsaker finns det för de rekordhöga priserna vi upplever över hela landet just nu? 

Tyvärr har vi har särskilt höga elhandelspriser här nere i södra Sverige (elområde 4) och det beror främst på effekt- och kapacitetsbristen i stamnätet. Men det finns fler faktorer som påverkar det höga elhandelspriset just nu och som vanligt är det en kombination av saker det handlar om. Extremt kortfattat stavas det tillgång och efterfrågan. 

Höga elhandelspriser i Tyskland/Europa efter Corona

Det nordiska elhandelspriset är starkt beroende av hur det ser ut i övriga Europa och framförallt i Tyskland. Stigande bränslepriser i Europa kombinerat med nedläggningen av kol- och kärnkraft i Tyskland är stora anledningar till de höga priserna. Stigande elhandelspriser på kontinenten innebär högre elpriser i Sverige.

Så varför stiger priset på kontinenten då? Det stigande bränslepriset i Europa beror till stor del på att Asien och framförallt Kina har en ökad efterfrågan på kol och gas nu efter Covid-19, speciellt då både de europeiska gas- och kollagren ligger under normal fyllnadsnivå. Detta kombinerat med dyrare utsläppsrätter inom EU pressar upp priset ytterligare.     

Torr och vindstilla sommar betyder dyrare el

Lite vatten i vattenmagasinen betyder mindre och dyrare el. Samma sak gäller vindkraften. Blåser det lite producerar våra vindkraftverk mindre el och elhandelspriset stiger.

Svensk kärnkraft har haft begränsad produktion

Alla Sveriges sex kärnkraftreaktorer har genomgått underhåll vilket betyder att de har producerat mindre el under en tid. Dessutom uppkom det en del problem under revisionerna vilket ledde till längre avstängningar än planerat.

Rekordhöga naturgaspriser

Precis som kolpriserna så har gaspriserna skjutit i höjden över hela världen. Priset på naturgas har stigit med hela 80 procent den senaste tiden. Begränsningarna i gasförsörjningen världen över beror till stor del på låg fyllnadsgrad i gaslagren i Europa och en ökad efterfrågan på gas nu efter Corona.

{{posts.CurrentItem.Author}}