01 juni 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Elfordonen blir fler och fler samtidigt som vi får brist på el. Det är en återkommande uppfattning i alla fall. Men är det verkligen så? Betyder en växande elfordonstrend och ökad elektrifiering av samhället att elen inte kommer att räcka i framtiden?

Idag kör det runt omkring 200 000 laddbara fordon på svenska vägar. För ett år sedan var det 100 000, alltså en ökning med c.a 100% på bara ett år. 2030 är prognosen att det rullar 2,5 miljoner laddbara personbilar på svenska vägar, 50 000 bara i nordvästra Skåne. Betyder antalet laddbara fordon och smarta prylar att vi är på väg att få brist på el i samhället? Har vi inte redan elbrist? 

Nej. Vi har kapacitets- och effektbrist och det är skillnad.

Sverige och norra Europa har ett sammankopplat elnät och vi producerar faktiskt tillräckligt med el för att täcka våra behov. Ibland kan det däremot uppstå en effekt- och kapacitetsbrist. Konkret innebär det att elanvändaren inte kan få tillgång till så mycket el som behövs i stunden och det kallar vi ibland lite slarvigt för elbrist.  

Effektbrist uppstår när efterfrågan på el vid en viss tidpunkt är större än vad tillgången är. Det kan vara när det är rejält kallt i hela landet eller när industrin går för fullt och överföring från angränsande elområde eller länder inte räcker för att möta behovet. 

Kapacitetsbrist betyder att elanvändningen är så stor att det blir trångt i stamnätet eller i våra regionala/lokala elnät. Vid såna här tillfälle klarar helt enkelt inte befintliga elnät att överföra den mängd el som behövs i olika delar av landet. Förenklat (väldigt!) kan man jämföra det med en motorväg som behöver fler parallella körfält för att fler bilar ska kunna komma fram.

Fler elbilar betyder ju ändå ett ökat behov av el. 

Ja. Men förmågan att producera elen finns, det vi behöver lösa är  elleveransen inom landet. Så hur gör vi då det? Så här jobbar Öresundskraft med att minska effekt- och kapacitetsbristen: 

- Vi gör investeringar på 165 miljoner kronor i Ängelholms elnät fram till 2027, vilket skapar möjligheter för en säkrad elleverans i många decennier till dig som bor i Ängelholm.  

- Vi jobbar för att stärka fjärrvärmens roll i energisystemet. Detta är viktigt! El ska inte användas till uppvärmning när det finns effektivare och inte minst hållbarare uppvärmningsformer. 

- Vi arbetar aktivt med att hjälpa företag och verksamheter att energioptimera sina fastigheter så att elen används resurseffektivare.

- Smart teknik som möjliggör för energistyrning innebär ett resurseffektivt energisystem, kostnadsbesparingar och mindre miljöpåverkan. Öresundskraft jobbar kontinuerligt med kommunen i olika stadsutvecklingsprojekt som möjliggör för den här typen av innovation. Ett exempel är Öresundskraft-appen som ger dig koll på energianvändningen i hemmet och hjälper dig göra energikloka val.

- Öresundskraft samarbetar med Hbg stad i en mängd olika stadsplaneringsprojekt med syftet att vara med och driva på en hållbar energianvändning i Helsingborg och Ängelholm. Exempel är: 

Area 21

Det robusta Helsingborg

H+

Sammanfattat kan man säga så här. Ja, ett ökat antal laddbara fordon och andra elektrifierade prylar kräver ett ökat elbehov. Men volymen finns, det är leveransen som är utmaningen. Lösningarna på effekt- och kapacitetsbristen innebär en kombination av tjänster: Ladd och lagring, smart styrning av energianvändningen utan att tumma på komforten, använda el till rätt sak vid rätt tidpunkt, en förbättrad infrastruktur och smart stadsplanering, el från förnybar elproduktion och vi säger det igen, fjärrvärme. 

{{posts.CurrentItem.Author}}