07 oktober 2020

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Du har kanske lagt märke till att det grävs mycket i Ängelholm nu. Öresundskraft gör investeringar på 165 miljoner kronor i Ängelholms elnät fram till 2027, vilket skapar möjligheter för en säkrad elleverans i många decennier till dig som bor i Ängelholm.   

En säker elleverans handlar om så mycket mer än att kunna tända lampor. Det innebär att vardagen kan fortsätta att fungera på ett sätt som vi alla är vana vid. Vslipper oroa oss för att vara utan dricksvatten och vi kan alltid räkna med att röglematcher spelas på isbana och inte på någon smält, slaskig sörja.   

Vi har intervjuat Andreas Feurst, planeringsingenjör på Öresundskraft, för att prata om förstärkningarna i Ängelholms elnät.  


Andreas Feurst, planeringsingenjör

Varför måste vi ha ett bättre elnät i Ängelholm? 

Precis som du säger handlar det om att se till att vardagen ska fortsätta fungera på ett sätt som vi är vana vid. Att elen ska finnas tillgänglig är något vi ofta tar för givet.  

Generellt har vi korta och få strömavbrott i Öresundskrafts elnät och så ska det även vara i framtiden. Vårt elnät behöver förnyas och förstärkas. I dagsläget är delar av elnätet gammalt och det finns inte tillräckligt många reservmatningar, det vill säga alternativa lösningar som kan användas när det blir ett fel i nätet. Det betyder att investeringar som görs nu blir viktiga för att säkra elleveransen och minimera avbrottstider i Ängelholm.  
 

Vilka möjligheter skapar ett modernt och robust elnät för Ängelholm 

Ett moderniserat elnät skapar möjligheter för Ängelholm att ställa om till ett mer hållbart samhälle. När samhället går från fossila bränslen till elektrifiering växer behovet av el och nya krav sätts på elnätet. Bra saker som lokal elproduktion från solceller eller nya laddningspunkter för elbilar är exempel på detta. Det betyder att resan mot ett hållbart energi- och transport-samhälle endast är möjlig med ett modernt och robust elnät. På så sätt gynnar det inte bara Ängelholm utan hela vår planet. 
 

Öresundskraft och Ängelholms kommun har ju ett ganska tätt samarbete. På vilket sätt?  

Näringsidkare och invånare ökar i Ängelholm och då även elbehovet. På Öresundskraft samarbetar vi med kommunen och tittar på deras framtidsplaner för att kunna planera och bygga ett moderniserat samhälle. Tack vare investeringarna i elnätet kan Ängelholm utvecklas och växa enligt plan. Den dagen effekt finns tillgänglig från överliggande nät kan vi överföra dubbelt så mycket el till kunderna. Ängelholm går nu nämligen från en kapacitet på 56MW till 105 MW, vilket innebär gott om möjligheter för Ängelholm att växa. 
 

Det kan kännas stökigt med grävarbeten. Många Ängelholmare har nog påverkats av trafikstörningar vid grävningarna i Klippanvägen, där både Öresundskraft och Ängelholms kommun gräverMen visst känns det lite bättre i magen nu när du vet vad våra grävarbeten tillför? Ängelholm får ett säkrare och robustare elnät som kommer leverera el i många decennier. Det gör att Ängelholmarna kan fortsätta att leva som vanligt. Samtidigt är detta en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi vill passa på att tacka för ditt tålamod. Det gäller trots allt våra barns framtid.  

{{posts.CurrentItem.Author}}