Lasarettet
Lasarettet

Baltic Smart City Areas for the 21st century (AREA 21)

Inom projekt AREA 21, utvecklar vi tillsammans med Region Skåne samverkansformer och lösningar för ett energismart sjukhus.

Projektets tio partners kommer från länderna runt Östersjön och har alla valt ut energiförbättringsområden (Energy Improvement Districts, EID), varav flera är bostadsområden med stor potential. Öresundskraft har gått samman med Region Skåne om att arbeta mot ett energismartare sjukhusområde i Helsingborg, som just nu byggs om och till.

Sjukhusområdet i Helsingborg genomgår just nu renovering, om- och tillbyggnation som beräknas vara klar 2025. Av huvudbyggnadens 110 000 m bygger man om och renoverar 74 000 m2. Det tillkommer även en byggnad (till höger i bild) på 45 000 m2.

Projektet har en total budget på 2,6 miljoner Euro varav;

  • 2,4 miljoner från EU:s regionala utvecklingsfond
  • 59 000 Euro från European Neighborhood Instrument Fund
  • 59 000 Euro från Ryssland

Projektägare: HafenCity University Hamburg. Från Helsingborg medverkar Öresundskraft. Övriga partners är Tampere University of Applied Sciences Ltd, Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, Kohtla-Järve Town Government, Tartu Regional Energy Agency, City of Tampere, Region Skåne, Free and Hanseatic City of Hamburg, City of Lublin.

EU-program: Projektet finansieras av Interreg Östersjön.

KontaktpersonPatrik Hermansson, Öresundskraft.