Vy över Oceanpiren Helsingborg
Vy över Oceanpiren Helsingborg

H+

I projekt H+, ett stadsutvecklingsprojekt i Helsingborg, utvecklar och bygger vi tillsammans med staden och byggherrar hållbara energilösningar och möjliggör uppkoppling av smarta prylar via en stadshubb (Internet of Things).

Helsingborg växer och beräknas öka med 40 000 invånare fram till 2035. För att klara det kommer staden behöva både expandera och förtätas. H+ är Helsingborgs största stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Nu ska staden förtätas, stadsdelar ska kopplas samman och minska barriärer genom att gammal hamn- och industrimark omvandlas och blir en levande del av centrala Helsingborg.

H+ är ett stadsutvecklingsprojekt som omfattar flera befintliga stadsdelar; Oceanhamnen, Universitetsområdet, Gåsebäck och Husarområdet, som kommer förändras från att ha varit hamn- och industriområde till att bli levande stadsdelar med blandad bebyggelse. Först ut är Oceanpiren, en del av Oceanhamnen. 

Tillsammans med Helsingborgs stad har Öresundskraft tagit fram en energistrategi för H+. Nu har vi i uppgift att som koncern med alla våra verksamheter såsom energi, värme och kommunikation - möjliggöra för H+, som område, att uppfylla målet om att vara ett visionärt projekt för Helsingborg. 

Öresundskraft har två roller i projektet, energisystemarkitekt och energipartner till byggherrarna. I rollen som energipartner har vi hög ambitionsnivå och arbetar för att det ska vara en energismart stadsdel, Energi 2.0, och för diskussioner med byggherrarna om allt från självläkande elnät, energilagring, solceller, Internet of Things till elbilsladdning. Som energisystemarkitekt innebär att Öresundskraft skapar förutsättningarna för - samt följer upp - de ambitiösa målen i energistrategin som Öresundskraft tagit fram tillsammans med Helsingborgs stad.

Kontaktperson: Magnus Gunnarsson, 042-490 3551.