02 juli 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Du vet den där blå-rosa byggnaden mitt i Helsingborg? Du kan ha besökt en barnmorska där, undersökt hjärtat eller kollat utbudet på Hifi-klubben kanske? Precis! Exakt det huset menar vi. Nu ska den byggnaden få fjärrkyla. Och det är riktigt goda nyheter om man ser till utvecklingen av Helsingborgs hållbara energisystem.

Fjärrkyla –  vår coolaste produkt till fastigheter

Att Wihlborgs väljer att ansluta sin fastighet till Öresundskrafts fjärrkylanät är ett mycket miljöklokt val. Under vintertid, när till exempel serverhallar, industrier eller sjukhus behöver fjärrkyla, använder vi sundets kalla vatten i produktionen. Under de varmare månaderna har vi däremot ett överskott av värme i fjärrvärmenätet och den ska vi såklart också ta vara på, så att vi får en klimatsmart och resurseffektiv kyla året runt.

”Kyla från värme?”, kanske du tänker nu. Absolut! Det gör vi med en maskin som omvandlar fjärrvärme till kyla, på samma sätt som i till exempel ett campingkylskåp. Överskottet på värme under sommaren finns tack vare att vi är så bra på att tillvarata rest- och spillvärme i Helsingborg.

Tyst, bekvämt och säkert med fjärrkyla i fastigheten

Det finns fler fördelar med att använda fjärrkyla i en fastighet. Precis som med fjärrvärmen är fjärrkylan flexibel och anpassar sig efter fastighetens behov. Fjärrkylan varken syns eller hörs och du behöver inte lyfta ett finger. Riktigt skönt att låta en central, miljöanpassad anläggning göra jobbet i stället för att ha många små kylanläggningar och luftkonditioneringsaggregat. Visste du att ett fullt utbyggt fjärrkylasystem kan minska elförbrukningen och utsläppen med cirka 65 till 70 procent, jämfört med kyla producerad i lokala kylmaskiner?

- Vi på Wihlborgs är fast beslutna om att minska klimatavtrycket från våra fastigheter. I Helsingborg har vi även undertecknat det lokala klimatavtalet. Som en del av detta arbete byter flera kylanläggningar i våra fastigheter så att de får en lägre CO2 belastning och en lägre energiförbrukning, säger Magnus Lambertsson, Regionchef på Wihlborgs.

Grävarbetet börjar i mitten av augusti

Grävarbeten för Najadens anslutning till fjärrkyla börjar den 16 augusti (vecka 33) och vi ska vara klara senast 29 oktober (v43). Öresundskraft kommer med hjälp av AKEA gräva en 100 meter lång sträcka längs den södra trottoaren på Badhusgatan. Du som bor eller är verksam i det berörda området har blivit kontaktad för mer information.

Tack!

Vi (och framtida generationer) vill rikta ett stort TACK till dig som brukar röra dig i det påverkade området. Framför allt tackar vi dig som bor och är verksam där. Din förståelse och ditt tålamod är superviktigt för att vi ska kunna möjliggöra ett robust och hållbart energisystem i Helsingborg.

Har du frågor...

om arbetet är du välkommen att kontakta Anna Magnusson, projektledare, på 042-490 3615 alt. anna.magnusson@oresundskraft.se

{{posts.CurrentItem.Author}}