Vindkraftverk i solnedgång
Vindkraftverk i solnedgång

Ny elsäkerhetslag

Den 1 juli 2017 slogs starkströmsförordningen, elinstallationsförordningen och förordningen om elektrisk materiel ihop till ett samlat regelverk, Elsäkerhetslagen.

De nya bestämmelserna innebär att:

  • Företag som utför elinstallationsarbete på någon annans anläggning måste anmäla sin verksamhet till Elsäkerhetsverket.
  • Elsäkerhetsverket beslutar om auktorisation för elinstallatörer.
  • Ansvaret för att elinstallationer blir korrekt utförda övergår till elinstallationsföretaget.
  • Elinstallationsföretag ska även i fortsättningen ha minst en elinstallatör i verksamheten. Personen behöver inte vara anställd i företaget.
  • Titeln "behörig elinstallatör" ändras till "auktoriserad elinstallatör".
  • Den som skriver under för och färdiganmälan blir den som elinstallationsföretaget har utsett som auktoriserad elinstallatör och det är organisationsnumret som blir identifikationen mot Öresundskraft.
  •  Elinstallationsföretag skall ha ett egenkontrollprogram. 

För mer info: www.elsakerhetsverket.se

Öresundskraft AB