Upplysta lampor i en park
Upplysta lampor i en park

Avtalsvillkor elhandel näringsidkare

Allmänna och särskilda avtalsvillkor för elhandel

Från och med 1 april 2019 gäller nya allmänna avtalsvillkor för försäljning (handel) av el till näringsidkare. Avtalen är utarbetade av Svensk Energi.

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el som används i näringsverksamhet:

El 2012 N reviderad version 2, gäller från 2019-04-01

El 2012 N reviderad, gäller från 2015-07-01

Tillägg El 2012 N reviderad

Öresundskraft särskilda avtalsvillkor

Särskilda avtalsvillkor Framtidsavtalet


Öresundskraft Marknad AB