Elbilar som laddas på arbetsplatsen
Arbetsplatsladdning bee mobil

Investeringsstöd

Klimatklivet är ett stöd från Naturvårdsverket till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Bidrag till laddningsstationer skiljer sig åt beroende på vem det är som söker och hur installationen ska användas.

Intern laddning

“Ladda bilen” är ett bidrag för laddstation till elbil. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Privatpersoner kan ansöka om och få bidrag för laddstationer under förutsättning att det finns pengar kvar i budgeten.​ Stödet söks i efterhand och du får stöd för halva investeringen för laddstation, material och arbetskostnad upp till 10.000 kr.

Det finns ett bidrag som riktar sig till organisationer, företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter som vill installera laddningspunkter som ska användas av anställda, hyresgäster eller egna medlemmar. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15.000 kr per laddningspunkt. Ansökningsförfarandet är enkelt och du kan söka innan, under eller efter att din installation är klar. Läs mer här.

Publik laddning

​En publik laddstation måste vara tillgänglig för allmänheten. Den ska stå placerad där vem som helst kan ladda bilen, till exempel utmed vägar, i parkeringshus eller vid köpcentrum.

Du kan få tillbaka max 50% av investeringskostnaden och alla utom privatpersoner kan söka stöd från Klimatklivet. Läs mer här.

Öresundskraft Företagsmarknad AB