Vindkraftverk i solnedgång
Vindkraftverk i solnedgång

Anslutning till Öresundskrafts elnät

Flyttar din verksamhet till Öresundskrafts nätområde Helsingborg, Ängelholm eller Nordvästra Skåne?

För att ansluta en ny elanläggning till Öresundskrafts elnät behöver du först göra en föranmälan via en behörig elinstallatör.

Priser för företag

Anslutningsavgift permanent anläggning

Säkringsstorlek
(ampere)
Avstånd 0-200m
kronor exkl moms
Avstånd 200-600m
kronor exkl moms
16-25A 30 000 kr 30 000kr + 257 kr/m

För anslutningar längre än 600 m och 35 A och högre lämnar vi offert.

Avståndet räknas som fågelvägen mellan kundens anslutningspunkt och elnäts anslutningspunkt i befintligt nät.

Tillfälliga anslutningar

Om du behöver el till en tillfällig anläggning eller om du vill ha byggström till en ny fastighet, kontaktar du en behörig elinstallatör som skickar en föranmälan till oss.

Anslutningsavgift tillfällig anläggning

Säkringsstorlek A=ampere kronor exklusive moms
16-63 A 3610
80-250 A 4850
> 250 A Offert

Frågor om anslutningsärenden

Välkommen att kontakta oss på:
Telefon 042-490 32 00
E-post elnatkund@oresundskraft.se

Frågor om remisser

När myndigheter, kommuner eller ledningsdragande företag önskar utlåtande från Öresundskraft gällande översiktsplaner, detaljplaner, samråd i samband med exploatering, bygglov eller planerade schaktarbeten, så hänvisar vi till vår remisskorg. E-post remisser@oresundskraft.se

Öresundskraft AB