Vindkraftverk i solnedgång
Vindkraftverk i solnedgång

Elkvalitet

Funderar du på utökning av din verksamhet eller ex köp av en ny större maskin så kan elkvalitetsfrågorna bli viktiga för dig.

Inom Öresundskraft elnät tillämpar vi den standard som gäller under normala driftförhållanden.

Öresundskrafts dokument för elkvalitet finns att ladda ner som PDF nedan:

Fördelade planeringsnivåer för elkvalitet

Elnät Nätkvalitet - lågspänning

Elnät Nätkvalitet - mellanspänning

Restriktioner för övertoningsgenerering

Restriktioner för användning av elanläggning ansluten till Öresundskrafts elnät


Öresundskraft AB