Flexibilitetsavtal – Gör en hjälteinsats och hjälp oss kapa effekttoppar

Är du stor och stark? Ja, då måste du vara snäll

Vad är Flexibilitetsavtal?

Nu kan större elnätskunder, alltså företag* och organisationer, få betalt för att avstå eller senarelägga sin elanvändning. Låt oss förklara.

Kan du tänka dig att flytta företagets mer energikrävande processer till en annan tid på dygnet, styra ner ventilationen till halvfart eller möjligtvis starta egen elproduktion under begränsad tid? I så fall kan ditt företag få ekonomisk ersättning. Vi betalar helt enkelt större elnätskunder för att vara flexibla i sin elanvändning. Avtalet kallas för flexibilitetsavtal och är en av de första av sitt slag i Sverige.

Varför är Flexibilitetsavtal viktigt?

Öresundskraft är på jakt efter hjältar, företag och organisationer, som är villiga att hjälpa oss att kapa effekttopparna. Det råder effekt- och kapacitetsbrist i Sverige. Väldigt enkelt betyder det att det inte går att föra över eller producera den mängd eleffekt som behövs på grund av att det är ”fullt” i ledningarna. För att klara energiomställningen måste vi bli flexiblare i vår elanvändning. En del av lösningen är alltså att uppmuntra våra stora elnätskunder att optimera och hushålla med energianvändningen så att vi undviker effekttoppar i elnätet. Flexibilitetsavtalet innebär att alla inte har igång mer energikrävande processer samtidigt. Detta är extremt viktigt om vi ska kunna skapa ett robust elsystem och dessutom bidra till klimatomställningen. Sen är det väl inte heller fy skam att faktiskt få betalt för det.

*Avtalet gäller även tjänsteföretag (aggregatorer)

Men jag vill ju veta mer

Inga problem. Kolla in vår ”frågor och svar” och lär dig mer om vårt Flexibilitetsavtal.

Öresundskraft AB