En vattendroppe
Vattendroppe mobil popup

Avtal

Våra avtal för fjärrkyla innefattar i stora drag tre komponenter

Kontraktsdel - här specificerar vi avtalsperiod, prisbild, leveransomfattning, prisjustering, garantier etc.

Allmänna avtalsvillkor - dessa bestämmelser är generella och reglerar fakturering, vårt respektive ert ansvar samt mätningsfrågor. Vid avvikelser från någon av dessa paragrafer sker förändring i kontraktsdelen.

Tekniska bestämmelser F:102 inkl Öresundskrafts lokala anvisningar - redovisning av produktens tekniska kvaliteter såsom temperatur, tryck etc. Anvisningarna ställer krav på fastighetens anläggning för att säkerställa leveranstillgänglighet och garantera att er anläggning inte påverkar andra kunder. Vid avvikelser från någon av dessa paragrafer sker förändring i kontraktsdelen.

Avtalsvillkor fjärrkyla

Läs våra avtalsvillkor härÖresundskraft Företagsmarknad AB