Miljöbild med hav och skog
Miljöbild med hav och skog

Information om mätarhantering och besiktning

Klicka här för att komma till formuläret för mätarhantering- och besiktning

Alla anläggningar ska ha mätare och vara besiktigade innan de får kopplas in på FV-nätet.

Som kund ansvarar du för att inkomma med en beställning om mätarhantering- och besiktning. Denna beställning skall vara Öresundskraft tillhanda senast 14:30, 7 arbetsdagar före önskad installation.

Tänk på att ansvarig installatör måste vara på plats vid önskad besiktning/mätaruppsättning för att signera besiktningsprotokollet.

Vid de fall där installationsanvisningar inte följs, utan ombesiktning krävs, kommer kostnad för ombesiktning att debiteras kunden* med 3 300 kronor ex moms.

Eventuell av- och ombokning görs via vår kundservice på telefon 042-490 32 00 eller via fjarrvarme@oresundskraft.se, senast 2 arbetsdagar innan bokad tid.

Nyanslutning

Med nyanslutning menar vi att en ny fjärrvärmecentral kopplas in på fjärrvärmenätet och tas i drift. För att fjärrvärmecentralen ska kunna driftsättas krävs en besiktning och mätaruppsättning.

I det fall då du inte kan färdigställa installationen utan upplåsning av fjärrvärmeledning krävs en beställning. Inom två veckor ska ny beställning på slutlig besiktning och permanent mätaruppsättning göras.

Använd formulär mätarhantering- och besiktning.

Byggvärme (Batterimätare)

Under byggtid kan tillfällig värme levereras till byggarbetsplatser under den period arbeten pågår. 

Fjärrvärmeanvändningen registreras med en provisoriskt monterad mätare, sk. batterimätare. Anmälan om mätarhantering- och besiktning måste göras både när byggvärmen ska startas och när den ska avslutas för att tas i permanent drift.

Växlarbyte

Ett växlarbyte innebär att du byter din fjärrvärmecentral. Det föreligger krav om mätarhantering och besiktning som bokas genom mätarhantering- och besiktning.

Renovering

Renovering avtalas särskilt och innebär att fjärrvärmeleveransen stängs. Mätaren plockas ner och ledning förseglas tidsbegränsat i samband med stor ombyggnation. Under tiden betalar du den fasta avgiften enligt normalprislista.

Detta anmäls genom mätarhantering- och besiktning och måste göras både när renovering påbörjas och avslutas.

För mer information kontakta oss på telefon 042-490 32 00.


*Med kund avses den part med vilken fjärrvärmeföretaget Öresundskraft Företagsmarknad AB har ett tecknat leveransavtal gällande fjärrvärme.

Öresundskraft AB