Miljöbild med hav och åker
Miljöbild med hav och åker

Omräkning till kWh

För att omvandla din gasanvändning till kilowattimmar multipliceras volymen
med aktuellt värmevärde.

Användning i m3 x faktor (korrektionsfaktor) = användning
i Nm3

Användning i Nm3 x värmevärde (kWh/Nm3) = kWh

Exempel användning under en månad 3 000 m3

3 000 m3 x 0,991 = 2 973 Nm3

2 973 Nm3 x 11 kWh/Nm3 = 32 703 kWh

Värmevärde
Värmevärdet varierar från månad till månad för månadsavlästa
och timavlästa. För kunder som avläses årsvis finns ett årsvärmevärde.
Värmevärdet redovisas på fakturan från Öresundskraft. Värmevärdet
visar hur mycket energi en Nm3 (normalkubikmeter) gas innehåller.

Normalkubikmeter
Anger vad 1 m3 är i ett normaltillstånd med temp och tryck
på noll grader och 1,01325 bar.

Korrektionsfaktor
En faktor som är beroende av temperatur och tryck vid själva
mätpunkten där mätaren sitter. Korrektionsfaktorn varierar beroende på i vilka förhållanden mätaren sitter i (inomhus eller utomhus och vilket tryck mätaren är placerad vid).

Korrfaktor Helsingborg

ute/inne mbar temp korrfaktor
ute 20 8 0,991
ute 100 8 1,067
inne 20 15 0,967
inne 100 15 1,041

Korrfaktor Ängelholm

ute/inne mbar temp korrfaktor
ute 20 8 0,991
ute 100 8 1,067
inne 20 17 0,960
inne 100 17 1,034
Öresundskraft AB