Miljöbild med hav och åker
Miljöbild med hav och åker

Prishistorik

Rörligt naturgaspris öre/kWh exklusive moms


Månad 2019 2020 2021
Jan 29,20 17,80 27,40
Feb 25,20 16,80 26,10
Mar 22,60 15,80 25,60
Apr 22,60 14,50 28,70
Maj 19,90 13,10 33,80
Jun 15,20 13,10 37,60
Jul 15,20 13,10 45,70
Aug 15,20 14,20 54,60
Sep 15,20 18,10 77,90
Okt 17,50 21,10  
Nov 21,90 21,10  
Dec 19,80 23,90  

Rörligt biogaspris öre/kWh exklusive moms


Månad 2019 2020 2021
Jan 62,20 50,50 59,50
Feb 58,20 49,50 58,50
Mar 55,50 48,50 57,90
Apr 55,50 46,20 61,10
Maj 52,90 45,10 65,50
Jun 48,50 45,10 69,50
Jul 48,50 45,10 78,30
Aug 48,50 47,50 87,30
Sep 48,50 51,50 109,50
Okt 50,50 54,10  
Nov 54,70 54,10  
Dec 52,70 56,30  

Öresundskraft Marknad AB