16a7066 1 desktop
_16A7066 1.jpg

Prishistorik

Rörligt naturgaspris öre/kWh exklusive moms:

Månad 2018 2019 2020
Jan 23,70 29,20 17,80
Feb 24,80 25,20 16,80
Mar 29,80 22,60 15,80
Apr 25,90 22,60 14,50
Maj 28,30 19,90 13,10
Jun 28,30 15,20 13,10
Jul 28,30 15,20 13,10
Aug 30,90 15,20 14,20
Sep 34,90 15,20 18,10
Okt 33,00 17,50 21,10
Nov 31,50 21,90  
Dec 31,50 19,80  

Rörligt biogaspris öre/kWh exklusive moms:

Månad 2018 2019 2020
Jan 55,20 62,20 50,50
Feb 56,30 58,20 49,50
Mar 61,30 55,50 48,50
Apr 58,40 55,50 46,20
Maj 60,80 52,90 45,10
Jun 60,80 48,50 45,10
Jul 60,80 48,50 45,10
Aug 63,50 48,50 47,50
Sep 67,50 48,50 51,50
Okt 66,00 50,50 54,10
Nov 64,50 54,70  
Dec 64,50 52,70  
Öresundskraft Marknad AB