Fred
Fred desktop

Efter rekordsommaren 2018 – Wihlborgs tar beslut om fler solcellsanläggningar

Resurseffektiva fastigheter

Wihlborgs är fastighetsbolaget som satsar på solen. Sommaren 2018 gjorde att Wihlborgs elva solcellsanläggningar producerade rekordmycket solenergi, nämligen hela 594 MWh. Det är lika mycket som normalförbrukningen hos tjugofyra normalvillor på ett år (25 000 kWh/år). För 2019 finns det redan ett beslut om tre nya solcellsanläggningar och ytterligare 5-8 anläggningar är under diskussion.

Wihlborgs arbetar aktivt med att vara så resurseffektiva så möjligt i sina fastigheter. Det betyder ett kontinuerligt miljöarbete med fokus på energiområdet och byggvaror. Satsningen på solceller är tillsammans med fokus på energianvändning, klimatutsläpp och hundra procent miljöcertifierade fastigheter, ett steg mot att minimera Wihlborgs klimatpåverkan.

Solceller är en naturlig och fossilfri energikälla med väldigt liten påverkan på miljö och klimat. I driften är solceller utan tvekan ett av de mest miljöpositiva energislagen med ett utsläppsgenomsnitt på 30 – 35 g CO2 per genererad KWh i Sverige. Det är betydligt mindre än de utsläpp av växthusgaser från europeisk marginalel (fossil kraftproduktion) som solcellerna ersätter.

– Eftersom solenergi är en av de naturligaste energikällorna vi har, prisvärd utifrån en totalkostnadskalkyl och dessutom har mindre påverkan på miljön är det otroligt kul att vi satsar offensivt på solcellsanläggningar. Kan vi aktivt ta tillvara på solenergi från våra tak och fasader bidrar det till mindre köpt energi och lägre förbrukningssiffror. Det bidrar också till att vi kan kapa effekttoppar i våra byggnader under vissa perioder, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.

Tekniken utvecklas hela tiden och solceller blir kontinuerligt energieffektivare, både kapacitets- och produktionsmässigt. Varje gång installerad kapacitet fyrdubblas globalt sett, tenderar koldioxidutsläppen från solel att minska med ca. 20%.

– Det pågår även en analys internt hos oss för att se över vilka grundkrav vi ska ställa på våra solcellsleverantörer. Det är viktigt för oss att produkten produceras på ett hållbart sätt utifrån miljö- och sociala aspekter, säger Staffan Fredlund.

Det mesta av solcellers klimatpåverkan kommer nästan uteslutande från produktionsprocessen. Negativ miljöpåverkan i tillverkningsstadiet beror att produktionen är energikrävande och därmed bidrar till koldioxidutsläpp. I vilket land som leverantörerna har sin produktion är alltså viktigt om man vill vara säker på att solcellerna är hållbara längs hela produktledet. Som kund ska du alltid begära in miljödeklarationer (EPDer) för att kontrollera miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv.

– Ett modernt fastighetsbolag jobbar integrerat med hållbarhetsutmaningen i sin affär och tar samhällsansvar i det lokalsamhälle man som företag verkar inom. Om regionen mår bra och utvecklas så gynnar detta på lång sikt också företagsamhet och livskvalitet regionalt. Dessutom bejakar också ett modernt fastighetsbolag alla de möjligheter som kommer via digitaliseringen – både för affärsutvecklingen och i att utveckla resurseffektiviteten i sina processer, avslutar Staffan Fredlund.