Dataportabilitet

För vissa personuppgifter har du rätt att få ut och få de överförda till en annan personuppgiftsansvarig, sk. rätt till dataportabilitet (GDPR artikel 20).

De personuppgifter som du kan få ut eller överförda är de som du har själv lämnat till oss eller som har skapats utifrån ditt nyttjande av våra produkter eller tjänster.

På Öresundskraft så rör detta normalt sig om:

  • Namn
  • Faktureringsadress
  • Personnummer
  • Mätarställningar
  • Förbrukningar

För att skicka in en begäran om Dataportabilitet använder du nedanstående blankett tillsammans med kopia på en giltig ID-handling.

Blanketten skickas till:

Dataskyddsombud
Öresundskraft AB
25106 Helsingborg

Begäran om dataportabilitet