Almanacka 2016 september wide
Almanacka 2016 september

Mod, engagemang och leverans

Vår företagskultur

I snart tio år har vi aktivt jobbat med att utveckla vår företagskultur. Vi har gått från en traditionell förvaltningskultur, till en utvecklingskultur i ständig förändring. En kultur som idag starkt präglas av våra värderingar, en vilja att förändra och ett enormt engagemang.

Arbetet med vår företagskultur började med att en affärsstrategi togs fram. Den innehöll bland annat ny vision, affärsidé, kärnvärden samt medarbetarlöften. Arbetet initierades av koncernledningen och involverade hela företaget från ledare till alla medarbetare genom olika forum och avdelningsmöten.

Idag är ledar- och medarbetarforum, avdelningsmöten och ledarnas fredagsträffar återkommande mötesplatser och en naturlig del av vår företagskultur. Engagemanget är stort med en öppen och kreativ dialog, där vi diskuterar stora och små frågor om företagets utveckling på olika plan.

Våra värderingar

Våra värderingar - mod, engagemang, leverans - är en sammanställning av de attityder och beteenden som vi bygger tillsammans. När vi löser våra uppgifter, lever vi aktivt våra värderingar.

Våra värderingar visar HUR vi ska förhålla oss för att nå den önskade kundupplevelsen.

MOD - Jag vågar

   - Jag står för de beslut vi har tagit och vågar ge tydlig feedback.
   - Jag är öppen och ärlig.
   - Jag vågar ifrågasätta och göra nytt.

ENGAGEMANG - Jag vill

   - Med vilja och delaktighet skapar jag arbetsglädje.
   - Lust och arbetsglädje är viktiga verktyg för att nå våra mål.
   - Jag är nyfiken och arbetar med att ständigt förbättra mig.
   - Jag är kreativ och skapar goda relationer med omvärlden.

LEVERANS - Jag gör

   - Jag håller det jag lovar och gör det jag säger.
   - Jag tar ansvar för helheten och skapar ett mervärde för mina kunder och kollegor.