En person som skriver i ett block
Canva   person writing on white paper 400x199

Faktura via e-post

Faktura via e-post ser ut som pappersfakturan. E-postfakturan kommer till dig någon dag tidigare än faktura sänd via traditionell post. Du som fakturamottagare ansvarar för att e-postadressen du lämnar är i drift och tillgänglig. Vid eventuell förändring måste du skriftligt meddela Öresundskraft din nya e-postadress.

E-postfaktura

Genom att fylla i detta formulär väljer du att få fakturan till din e-postadress. Här kan du också anmäla förändring av din e-postadress om du vill ha fakturan till en annan e-postadress än den du tidigare registrerat.