Omslag fjv läckor
Omslag fjv läckor 2

Hjälp till och minska värmespill

Läckande fjärrvärmerör är en miljöbov som Öresundskraft varje år jobbar med att bekämpa. Ledningsnätet började byggas 1964 och har sedan dess renoverats i omgångar. Under åren har förlusterna av fjärrvärmevatten minskat från cirka 140 till 70 kubikmeter per dygn. Tack vare teknisk utveckling kan det nu lättare att upptäcka läckor och förebygga dem innan de inträffar.

Flygtermografering är en metod som används för att upptäcka värmeläckage. Varje vinter kan vi med en flygande värmekamera upptäcka områden som är svåra att se från marken. Bilderna kan däremot störas av bland annat fordon som står parkerade på gatorna.

I dagsläget spills hett fjärrvärmevatten som kostar Öresundskraft och Helsingborgs stad ungefär 1,7 miljoner kronor om året. Vi är inte nöjda förrän värmespillet är obefintligt.

Här kommer du som bor i vårt nätområde in i bilden. Du kan nämligen också vara med och hjälpa till att upptäcka värmeläckage i fjärrvärmenätet. Ju tidigare ett värmeläckage kan upptäckas desto lättare är det att åtgärda det. Det ger vinst för både miljön och din, min och Öresundskrafts plånbok.

Läckor ute.jpg

Så ser fjärrvärmeläckage ut

Det är lättast att upptäcka läckor under den kallare delen av året eftersom de ofta yttrar sig som torra fläckar när snön håller på att töa. Även regn kan göra läckor synliga. De torra fläckarna uppstår på allmänna ytor som under gator och parker, men ännu oftare i villaträdgårdar.

När vi fått tips om en läcka åker våra drifttekniker ut med värmekamera för att mäta temperaturen på markytan. I nästa steg används utrustning för att lyssna efter exempelvis läckande ventiler. Är det en läcka som behöver åtgärdas skickar vi ut en grävmaskin.