Öresundskrafts huvudkontor
Huvudkontor Öresundskraft

Om Öresundskraft och Covid-19

Som leverantör av el, värme, gas, kyla och stadsnät har Öresundskraft en viktig roll för att samhället ska fungera. Det gäller även vid samhällskriser som det rådande virusutbrottet Covid-19. Av det skälet har vi vidtagit ett antal åtgärder för att fortsatt trygga en stabil leverans av energi- och kommunikationstjänster.

Bland annat har vi aktiverat vår centrala krisledningsgrupp, detta som en förebyggande åtgärd om situationen skulle förvärras. Inriktningen för gruppens arbete samordnas med Helsingborgs stad.

Öresundskraft underlättar för lokala småföretag och näringsliv

Vi känner alla av effekterna av coronaviruset på ett eller annat sätt. Samhället är under stor press just nu. I ett sånt här läge är det viktigt att vi alla bidrar och hjälper till så mycket vi kan för att underlätta för både människan och näringslivet.

Samhället måste hålla igång och tuffa på så gott det går. Vi på Öresundskraft vill underlätta för det lokala näringslivet så gott vi kan:

För det första: Så klart har vi säkrat upp så att vi obrutet kan fortsätta leverera energi och kommunikationslösningar. Vi har bland annat aktiverat den centrala krisledningsgruppen och vi har infört besöksförbud på våra anläggningar. Öresundskraft följer givetvis Folkhälsomyndighetens, och andra myndigheters, rekommendationer för att skydda kritiska resurser och förhindra smittspridning.

För det andra: Vi inser att småföretagen behöver hjälp nu. Därför gör vi det möjligt för 5 000 småföretagare i vårt nätområde att begära anstånd på energifakturan och förlänga betalningstiden. Anståndet gäller elhandel, elnät, gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla för företag som inte har obetalda fakturor eller ett månadsbelopp som överstiger 20 000 kronor (exklusive moms).

För det tredje: Vi inser att vi måste hjälpa våra leverantörer att bibehålla deras kortsiktiga betalningsförmåga och likviditetsflöde. Därför tidigarelägger vi våra betalningar.

Ta hand om er och era nära och kära. Tillsammans tar vi oss igenom detta också.

*Det inte så finstilta

Beslutet omfattar cirka 5 000 småföretag i Öresundskrafts nätområde och deras energifakturor gällande elhandel, elnät, gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla. Som småföretag räknas de företag med en månadsfaktura för energi på upp till 20 000 kronor ex moms. Ett krav är att man inte har obetalda fakturor sedan tidigare. Anståndet kan i så fall förlängas från 30 dagars betalningstid till 60 dagar.

Våra öppettider är oförändrade

Du når oss som vanligt: https://oresundskraft.se/kundservice/kontakta-oss/

Följ händelseförloppet och håll dig uppdaterad via:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://helsingborg.se/

https://www.engelholm.se/

https://www.bjuv.se

https://www.astorp.se/

Öresundskraft AB