Öresundskrafts huvudkontor i Helsingborg
Öresundskrafts huvudkontor i Helsingborg

Organisation

Operativ organisation

Operativt är verksamheten i Öresundskraft uppdelad i fyra gemensamma funktioner och fyra affärsområden. 

Organisation-2021.JPG

Juridisk organisation

Öresundskraft AB är ett helägt dotterbolag till Helsingborgs Energi Holding AB. I Öresundskraftskoncernen ingår moderbolaget Öresundskraft AB med följande dotterbolag:

 • Öresundskraft Kraft & Värme AB 
 • Öresundskraft Företagsmarknad AB
 • Öresundskraft Marknad AB
 • Pingday AB
 • EVereg AB (33 %)
  - Bee Charging Solutions AB
 • EVereg Intressenter AB (50 %)
 • Modity Energy Trading AB (50 %)
 • Utvecklingsklustret Energi AB (20 %)
 • Bjuvs stadsnät AB (15 %)