Oresundskraft huvudkontor 01
Öresundskrafts huvudkontor i Helsingborg

Organisation

Operativ organisation

Operativt är verksamheten i Öresundskraft uppdelad i fyra gemensamma funktioner och tre affärsområden.

LTE organisationsbild 210811.png

 

 

Juridisk organisation

Öresundskraft AB är ett helägt dotterbolag till Helsingborgs Energi Holding AB. I Öresundskraftskoncernen ingår moderbolaget Öresundskraft AB med följande dotterbolag:

 • Öresundskraft Kraft & Värme AB (100%)
 • Öresundskraft Företagsmarknad AB (100%)
 • Öresundskraft Marknad AB (100%)

 • Pingday AB (100%)
  -> Bjuvs stadsnät AB (15%)

 • Modity Energy Trading AB (50%)

 • EVereg AB (33%)
  -> Mer Sweden AB (49%)

 • Utvecklingsklustret Energi AB (20%)
  -> Power2 U Sweden AB (100%)
  -> Primrock AB (50%)
  -> Bright Energy AB (15%)
Öresundskraft AB