Öresundskrafts huvudkontor i Helsingborg
Öresundskrafts huvudkontor i Helsingborg

Organisation

Operativ organisation

Operativt är verksamheten i Öresundskraft uppdelad i fyra gemensamma funktioner och fem affärsområden. 

Organistaionsschema-201020.JPG

Juridisk organisation

Öresundskraft AB är ett helägt dotterbolag till Helsingborgs Energi Holding AB. I Öresundskraftskoncernen ingår moderbolaget Öresundskraft AB med följande dotterbolag:

 • Öresundskraft Kraft & Värme AB 
 • Öresundskraft Företagsmarknad AB
 • Öresundskraft Marknad AB
 • Helia Energisalg A/S (Danmark)
 • EVereg AB (26 %)
  - Bee Charging Solutions AB (38 %)
 • EVereg Intressenter AB (50 %)
 • Modity Energy Trading AB (50 %)
 • Prometera AB  (50 %)
 • Bjuvs stadnät AB (50 %)

I koncernen ingår även Helia Energisalg A/S med kontor i Fredericia i Danmark.

Juridisk organisation