Lärarinformation avfallsminimering

Lärarinformation avfallsminimering

Börja med att titta på de fem filmerna om avfallsminimering och diskutera utifrån frågeställningar om avfallstrappan. (Tid ca 20 minuter).

Därefter kan eleverna förslagsvis i grupper genomföra vårt Escaperoom om avfallshantering (Tid ca 40 minuter).

Vi har skapat en  presentation om minimering, återvinning och energiproduktion där eleverna får ta ställning och argumentera för sina åsikter om sopsortering och hållbar konsumtion. Låt eleverna i grupper gå igenom presentationen och skriva ner sina inställningar till de olika frågorna. Därefter kan ni gemensamt i klassen gå igenom presentationen igen och diskutera frågeställningarna och lyssna på de olika gruppernas argument. (Tid: 2 lektioner)

Presentationen hittar du här.

Livet med sopor

"Livet med sopor" är en filmserie där vloggaren Filip Ljungberg beskriver vad som händer när han och hans sambo samlar allt avfall under tjugo dagar i sitt hem.

Filmerna passar bra som lättsamt inslag och diskussionsunderlag i skolans miljöundervisning, kanske som en annorlunda hemläxa?