El i hemmet
El i hemmet

Hur farlig är el hemma?

Vi använder el nästan hela tiden. Vi använder till och med el så mycket att vi nästan glömt bort hur farlig den är och den kan till och med vara livsfarlig!  

Tänk på:

 • Peta aldrig med fingrarna eller andra föremål i eluttag.  
 • Lägg aldrig laddaren till mobilen, surfplatta och dator i sängen eller soffan. De kan bli varma och börja brinna. 
 • Dra alltid ut kontakten innan du petar ut brödskivan som fastnat i brödrosten 
 • Dra ut sladden innan du byter en lampa.  
 • Lek inte med trasiga sladdar och apparater. Om du upptäcker sladdar eller apparater som gått sönder så säg till en vuxen.  
 •  Undvik långa sladdar. Långa sladdar trasslar ofta ihop sig och hamnar i kläm i dörrar. Dessutom är det lätt att man snubblar på alla långa sladdar!  
 • Håll i kontakten och inte i sladden när du drar ut den ur eluttaget.  
 • Om ett eluttag sitter löst, säg till en vuxen. 
 • Vatten leder ström, därför måste du vara extra försiktigt i närheten av vatten. Dra aldrig en sladd till badrummet från ett annat rum för att använda hårtork eller radio. 
 • Tänk på brandrisken. En elektrisk apparat kan bli varm när den är påslagen. Därför finns risken att det börjar brinna om du täcker över till exempel en tv eller en lampa med något.  
 • Använda jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare skyddar mot elolyckor. Brytaren känner av om det blir något fel på en sladd eller apparat och bryter strömmen så att den inte går åt fel väg. Fråga en vuxen om ni har en jordfelsbrytare.