El i samhället
El i samhället

Hur farlig är el i samhället?

El är jättebra för att få saker och ting att fungera. Men den kan också vara jättefarlig, till och med livsfarlig om man får den i sig. Till exempel om man rör något i ett trasigt elskåp eller en trasig elledning.

Tänk på att:

  • Varningsskyltar finns för att göra dig uppmärksam på faror. Följ det som står på skylten! 
  • Alla platser som har mycket el t ex transformatorstationer har ordentliga staket och skyltar som visar att du inte få gå in där. Respektera det, det kan vara livsfarligt att gå in. 
  • Aldrig gå nära eller röra nedfallna elledningar.  
  • Aldrig klättra på tåg eller i närheten av dem.   
  • Inte leka i närheten av ledningsstolpar. 
  • Aldrig röra trasiga eller öppna elskåp och lyktstolpar. 
  • Inte sitta på eller luta sig mot elskåp.