Light bulbs 1875268 1280
Light bulbs 1875268 1280

Elens väg

Öresundskraft producerar både el och värme. All el som vi levererar till våra kunder i Helsingborg kommer från förnyelsebara energikällor. Exempel på dessa är till exempel vatten, vind och sol! Men det finns många källor till energi.

De två största kategorierna är förnyelsebara energikällor och icke-förnyelsebara energikällor. Men det finns även lagrade energikällor och återvunna energikällor. 

Förnyelsebara energikällor är källor som inte tar slut utan får ny energi konstant. Exempel på dessa kan vara till exempel: 

Solenergi: Solfångare värmer upp vatten och solceller omvandlar solstrålarna till elektricitet.  
Vindenergi: Vindkraftverk producerar el när vinden får rotorbladen att snurra så en generator kan omvandla rörelseenergi till elektricitet. Vindkraftverk kan både stå på land och i vatten.  
Vattenkraft: Skapar elektricitet genom att vattnet strömmar igenom en turbin. Hälften av Sveriges elektricitet kommer från vattenkraft. 
Vågenergi: Detta är en ny teknik som använder vågor eller tidvatten för att skapa elektricitet.  
Biobränsle: Kan bestå av träd, växtolja eller matrester. Biobränsle kan både bli till el, värme och drivmedel till fordon.  
Biobränsle kan även vara återvunnen energi. Återvunnen energi innebär att man använder energin som finns i sopor genom att till exempel göra biobränsle av matrester så vi kan köra våra bilar! Att ta tillvara på värme från stora industrier och använda för att värma upp hus är ett annat exempel.   

Lagrade energikällor är även också ofta icke-förnyelsebara energikällor. Det är alltså energikällor som kommer ta slut. Lagrade energikällor hittas under marken och det finns bara en bestämd mängd av dessa då de återbildas väldigt långsamt eller inte alls. Vissa av dessa energikällor, de fossila källorna, släpper dessutom ut koldioxid i luften. Det skapar stora problem med global uppvärmning och klimatförändringar.

De fossila källorna är naturgas, olja och kol. De kallas fossila för att de är bildade av växter och djur som levde för miljontals år sedan. De har sedan legat under marken under en väldigt lång tid och under ett väldigt högt tryck, det är därför de omvandlats till fossil energi.  

Ett exempel på en icke-förnyelsebar energikälla som inte släpper ut koldioxid är uran som används till kärnkraft.  

I vissa länder, t.ex. Island så kan man använda värme från jordens inre till el eller värme, detta kallas geotermisk energi. Geotermisk energi kan klassas som en lagrad energikälla även fast den aldrig kommer ta slut.  


Från vind till vägg

1. Elen börjar sin väg hem till dig via elledningar. Det finns olika storlekar på elledningar, ju högre stolpar desto längre kan elen transporteras. De största stolparna (stamnätet) kan ha en spänning på över 400 000 volt.2. Elen kommer sedan till ett ställverk där dess spänning anpassas med hjälp av en transformator. Om den ska vidare in i ett mindre nät, där den inte transporteras så långt, så sänks spänningen.3. Nu börjar vi närma oss din bostad! Men innan elen kan komma hem till dig så måste den till en transformatorstation (även kallat nätstation), i denna så förvandlas spänningen från 10 000 V till 400 V/230 V. Det är samma spänning som kommer finnas i ditt eluttag i väggen.


4. Nästa anhalt är ett kabelskåp som ofta står på gatan. Här fördelas elen till dig och dina grannar.

5. Nu är vi framme vid ditt hus! Här finns ett fasadskåp på utsidan av huset eller inomhus nere i källaren. Här kan man mäta elanvändningen.
6. Fasadskåpet är sedan kopplat till en gruppcentral, också kallad säkringsskåp, inomhus. Har du någonsin hört någon vuxen säga att proppen har gått? Då är det till detta skåp de går för att fixa det! Gruppcentralen fördelar strömmen i huset så din familj kan laga mat, ladda mobilen och spela tv-spel på samma gång! Bra va?


Vet du var din gruppcentral eller säkringsskåp sitter? Försök hitta den! Ps. Kom ihåg att el kan vara farligt var försiktig och låt alltid någon vuxen byta säkringar!

El kan vara farligt!

El är väldigt bra men det kan också vara livsfarligt! Varför är el farligt? Jo, människans kropp kan inte hantera hög spänning (hög volt). Utsätts du för hög spänning kan du därför dö. Så vad är det vi ska undvika då?

Ställverk och transformatorstationer: Gå ALDRIG in på dessa områden. Det är livsfarligt. Spänningen här är så pass hög att det räcker med att vara nära den för att elen ska riskera att gå igenom din kropp.

Ledningsstolpar: Lek aldrig på eller i närheten av ledningsstolpar. Kommer man nära en ledning så kan strömmen hoppa över till dig och det är livsfarligt! Ser du en nedfallen ledning ska du absolut inte gå i närheten av den. Kontakta genast Öresundskraft eller be en vuxen om hjälp!

Något som finns på nästan varje gata är ett kabelskåp. Dessa innehåller strömförande kablar så sitt aldrig på ett kabelskåp! Lossnar en ledning så kan hela skåpet bli strömförande. Ser du ett öppet eller skadat skåp ska du genast meddela Öresundskraft!

Tåg: drivs av el, du kanske har sett det blixtra från ett tåg någon gång? Spänningen i ledningarna är 16 000 volt och kan därför hoppa över till dig. Detta gör det väldigt farligt att klättra upp på taket till ett tåg!