Elpatrullen filmer

Elpatrullen

Titta på filmerna om elpatrullen. Jag har lagt till frågeställningar ni kan arbeta med till de olika filmerna.

Elpatrullen – elsäkerhet inomhus

Vad ska man tänka på när det gäller el inomhus? Diskutera de olika händelserna i filmen. Vad är en jordfelsbrytare och varför är den bra att ha? Vad ska man tänka på vad det gäller elapparater och vatten?

Elpatrullen – elsäkerhet utomhus

Vad ska man tänka på när man vill ha el utomhus? Diskutera de olika händelserna i filmen. Vad kan hända om man får el i sig? Vad ska man göra när man ser trasiga elskåp/elstolpar?  

Elpatrullen – var kommer elen ifrån

Var framställer man elen vi använder där hemma? På vilka olika sätt kan man göra el? Vilka är de miljövänligaste sätten att producera el? Vilket är det sämsta sättet att producerar el?

Elpatrullen – vad används el till 

Vad använder du el till? Ge exempel i klassrummet och hemma som behöver el? Hur tror ni det kan se ut i framtiden vad det gäller el? Hur tror ni elen kommer hjälpa oss att leva ett bättre liv i framtiden?