Elsäkerhet

Materialet om elsäkerhet består av fyra korta filmer om elektricitet: elsäkerhet hemma och ute, var elektriciteten kommer ifrån samt vad den används till. Det finns även undersökningar som eleverna kan göra hemma samtidigt som de genomför vår elsparartävling. Som avslutning finns en sammanfattande Kahoot.​​

Inledning​​

Tänd en lampa.​​

Hur kan lampan lysa?​​

Vad är elektricitet?​​

Har någon fått en stöt? Berätta!​​

Hur undviker man att få en stöt?​