Energi

I vår del om energiundersökningar får eleverna via uppdrag fundera på olika energiomvandlingar. Samtidigt får de ta reda på hur el och värme tillverkas i Helsingborg samt ta ställning till hur miljövänliga och hållbara dessa processer är.​

Som praktisk del finns instruktioner för hur man bygger en enkel vindsnurra. Med denna kan man sedan testa hur stora vikter vindsnurran kan lyfta. Vi har även konstruerat en Kahoot som testar eleverna på olika begrepp de mött under sina undersökningar. ​

Inledning:​

​Släck alla lampor och stäng alla elektriska apparater. Tänd till exempel ett batteridrivet ljus. Ställ eleverna inför scenariot att det blivit ett längre strömavbrott på skolan. ​

Vad skulle hända om det blev strömavbrott på skolan?​

Vad skulle sluta fungera? - Varför?​

Vad skulle fortsätta fungera? - Varför?​

Vad av det som slutat fungera skulle vara ett problem på kort sikt?​

Vad av det slutat fungera skulle vara ett problem på lång sikt?​

Vilka alternativ finns för att lösa dessa problem?​

Vad är energi?​

Var kommer energi ifrån?​

Vilka energikällor kan ni och hur fungerar de?​