För lärare

Välkommen till den digitala versionen av Energiverkstaden

Ett fysiskt besök på Energiverkstaden består av tre delar. Vi samtalar om energi och vårt behov av energi såsom uppvärmning och elektricitet. Vi undersöker olika energikällor för utvinning av värme och elektricitet och för en diskussion om dessa källor är förnybara och hur stor miljöpåverkan de har. Eleverna får utföra ett par laborationer där de får prova på att omvandla energi på olika sätt. Eleverna får även fundera på hur elektriciteten leds från kraftverken till deras hem, hur de enkelt kan göra för att minska sin energikonsumtion samt hur man hanterar elektriciteten på ett säkert sätt.

Genom denna digitala versionen vill vi hjälpa er att i skolan på ett enkelt sätt själva kunna genomföra aktiviteter som motsvarar ett besök på Energiverkstaden.

I vår del om elsäkerhet har vi fyra korta filmer om elektricitet: elsäkerhet hemma och ute, var elektriciteten kommer ifrån samt vad den används till. Det finns även undersökningar som eleverna kan göra hemma samtidigt som de genomför vår tävling.

I vår del om energiundersökningar får eleverna via olika uppdrag fundera på olika energiomvandlingar. Samtidigt får eleverna ta reda på hur el och värme tillverkas i Helsingborg samt ta ställning till hur miljövänliga och hållbara dessa processer är. Som praktisk del finns det instruktioner för hur man bygger en enkel vindsnurra. Med denna kan man sedan testa hur stora vikter vindsnurran kan lyfta. 

Vi har även konstruerat lite roliga tävlingar som testar eleverna på olika begrepp de mött under sina undersökningar. 

Vi blir jätteglada om ni vill svara på vår utvärdering och hjälpa oss att förbättra materialet.