Välkommen till den digitala versionen av Avfall och Energi för åk 8 och 9

Välkommen till den digitala versionen av Avfall och Energi för åk 8 och 9.

Ett fysiskt besök på Avfall och Energi består av två delar. I ena delen samtalar vi om energi och vårt behov av energi såsom uppvärmning och elektricitet. Ett besök görs på Filbornaverket där vi tittar på processen att utvinna elektricitet och värme från restavfall. Som alternativ åker vi på en bussrundtur på Filbornaområdet och samtalar om de olika processerna som sker där för energiutvinning och sopsortering.

I den andra delen samtalar vi och tittar på filmer om sophantering och avfallstrappan. Här får eleverna även ta ställning till och argumentera för sina åsikter om återvinning, minimering och cirkulärt tänkande.

Genom denna digitala versionen vill vi hjälpa er att i skolan på ett enkelt sätt själva kunna genomföra aktiviteter motsvarande vårt program Avfall och Energi.

I den digitala delen om Avfall och Energi har vi fem korta filmer som visualiserar avfallstrappans fem steg. Vi har även en film som beskriver Filbornaverket. Eleverna får i uppdrag Helsingborg fundera på olika energiomvandlingar. Samtidigt får eleverna ta reda på hur el och värme tillverkas i Helsingborg samt ta ställning till hur miljövänliga och hållbara dessa processer är.

Eleverna får tre olika Escaperooms att lösa med frågeställningar om avfall och energi utifrån NSR:s och Öresundskrafts hemsidor. 

Som avslutning har vi skapat en presentation om minimering, återvinning och energiproduktion där eleverna får ta ställning och argumentera för sina åsikter om sopsortering och hållbar konsumtion.