Pexels photo 821948 3
Pexels photo 821948 1

Värme

Det är viktigt att det är varmt i våra hus, för vem gillar att frysa? Det gör nästan ingen och speciellt inte inomhus! Det finns många sätt att värma upp byggnader på, hur gör ni hemma?

Det är troligt att ni har fjärrvärme då över hälften av alla byggnader i Sverige värms upp från fjärrvärme. I Helsingborg så kommer fjärrvärmen både från industrier och Filbornaverket där man bränner avfall för att få värme och el. Fjärrvärmen levereras sedan i rör till hushållen i Helsingborg. Varje hushåll behöver alltså inte producera värme själva, bra va? Fjärrvärme är ofta billigt och bra för miljön! 

Värmepumpar är en annan populär metod. Det finns olika slags värmepumpar och de kan använda antingen värme från marken, berggrunden, vattnet i en sjö eller luften för att skapa värme. Här behöver varje bostad sin egen värmepump för att värma upp huset.

Andra sätt att värma upp bostäder på är med biobränslen (ved eller pellets), solceller, gas eller el.

Hur värmer ni upp eran bostad? Fråga dina föräldrar!