Lärarinformation om Escape room

Lärarinformation om Escape room

Vi har skapat tre olika Escape room med frågeställningar om avfall och energi utifrån NSR:s och Öresundskrafts hemsidor. Filborna Lockdown handlar om Filbornaverket, Globala rummet tittar på verksamheten kopplat till de globala målen medan Soprummet tittar på vår sophantering.

Elevinfo

Ni är på studiebesök på Filbornaområdet. Er fantastiska guide brinner för att ge alla elever kunskaper om energi, avfall och hållbar utveckling. Tyvärr råkar guiden prata så länge att grindarna till området hinner låsas innan ni kommit ut från området.

Därför måste ni klara ett antal utmaningar och svara på frågor för att ta er igenom alla grindar och ut från området. Till er hjälp har ni NSR:s och Öresundskrafts hemsidor.

För att ta er till Escaperummen:

Filborna Lockdown

Det globala rummet

Soprummet

Stort lycka till!

Facit till grindarna

Filborna lockdown: 2013 + 1100 + 160 000 + 100 = 163 213

Globala rummet: 2040 + 2035 + 17 + 9 + 7 = 4108

Soprummet: 5 + 3 + 6 + 467 + 13 = 494