Uppdrag hemmet

Inledning: 

Energi behövs till allt. För att kunna se behöver vi ljus. Element gör att vi får värmeenergi, Elektricitet får våra apparater att fungera. Allt levande behöver energi för att överleva.

 • Varför behöver människor och djur mat?
 • Hur kommer energin in i maten?
 • Vad händer när vi äter?
 • Hur får vi varmt i våra hem?


Undersökningar hemma:

Vi har skickat med vykort med underlag till en elsparartävling. Under en vecka ska eleverna utföra olika undersökningar hemma och fylla i dem på kortet. Kortet skickas sedan in och eleverna deltar då i en tävling. 

Samtidigt som eleverna utför denna tävlingen kan de också utföra följande undersökning som sedan används för klassdiskussioner:

Ta hjälp av dina familjemedlemmar och undersök följande:

Elsäkerhet

 • Var hitta ni era säkringar därhemma? 
 • Varför har man säkringar i hemmen?
 • Hur fungerar säkringar?
 • Har ni en jordfelsbrytare och i så fall var sitter den?
 • Varför har man jordfelsbrytare i hemmen?
 • Hur fungerar en jordfelsbrytare?

Elförbrukning

 • Hur många elektriska apparater har ni igång i hemmet just nu?
 • Hur många av dessa måste vara igång? 
 • Varför måste de vara igång?
 • Hur länge duschar er familj varje dag?
 • Stänger ni av vattnet medan ni tvålar in er?
 • Hur värms vattnet som ni använder hemma upp?
 • Om ni bara fick ha fem elektriska apparater igång därhemma - vilka fem skulle du välja? Motivera dina val!
 • Vilket är ditt bästa tips för att använda mindre energi hemma.

Hur rör ni er?

 • Hur tar du dig till skolan?
 • Hur tar du dig till träningar?
 • Hur får ni hem er mat?
 • Kan ni transportera er klimatsmartare? Hur?

Samtala sedan i klassen om undersökningarna och vad eleverna kommit fram till. 

 • Hur påverkar det vi gör i vardagen klimat, miljö och hållbar utveckling? 
 • Vilka förändringar är lätta att göra och vilka är svåra om du vill leva mer hållbart och klimatsmart? 
 • Är det ok att göra några saker som är mindre bra för vårt klimat om man kompenserar detta med att göra andra som är bra, t.ex. att man flyger på semester och samtidigt kör elbil.
 • På vilka sätt skulle du och dina kompisar kunna hjälpa/påverka samhället till större förändringar?