Almanacka 2015 september wide
Almanacka 2015 september

Social hållbarhet

Öresundskrafts vision är ”Energi för en bättre värld. Kraft för regionen.”

I vår verksamhet jobbar vi dagligen i stort och smått för att levandegöra visionen. Hållbarhet och långsiktighet är viktiga frågor för oss. Bland annat bedriver vi hållbarhetsarbete inom miljö, ekonomi och socialt.

Vår sociala hållbarhetsstrategi handlar till stor del om barn- och ungdomar i utanförskap. Här vill vi ge tillbaka till regionen och stötta de som arbetar med dessa behjärtansvärda frågor.

Hållbarhet miljö:

Miljöverkstaden, Helsingborgs stad

Miljöverkstaden är stadens satsning på att stärka miljöundervisningen i skolan. Arbetet bedrivs genom att lärare och elever erbjuds att deltaga i olika program anpassade för de olika årskurserna. Undervisningen inom programmen liksom på vår Naturskola bygger på den utomhuspedagogiska tanken att platsen för lärandet är central.

Vad samarbetet med Öresundskraft innebär
Tillsammans med Öresundskraft har vi skapat Energiverkstaden som i dag möjliggör en kvalificerad undervisning om energi för åk 6, gymnasiet och SFI. Undervisningen på Energiverkstaden kompletteras av våra besök i åk 1 med ett program utifrån Kalle energipolis. En fantastisk möjlighet för regionens skolungdomar.

Läs mer om miljöverkstaden här

Grönvit Hållbarhet - Rögle BK

Avsikten med projektet är att skapa kunskap och medvetenhet om hur vi ska få ett mer hållbart samhälle med fokus på vår viktigaste framtidsfråga, miljön. Rögle BK och nätverket av ungdomar, föräldrar, ledare, anställda samt företag ska bli goda förebilder även i miljösammanhang i den här regionen. Det ska vi åstadkomma genom att följa de riktlinjer vi utarbetat om hur vi som förening ska hantera sammanhang och situationer som rör hållbarhetsfrågor. Grönvit Hållbarhet har tre fokusområden: socialt ansvar, miljöansvar och ekonomiskt ansvar. 

Läs mer om grönvit hållbarhet

Hållbarhet socialt:

Hela Helsingborg - Eskilsminne IF

Hela Helsingborg är en satsning av Eskilsminne IF som samlar sociala initiativ och aktiviteter som arbetar för att motverka utanförskap genom att ge barn och ungdomar sunda värderingar samt möjlighet att delta i ett brett utbud av olika aktiviteter.

Några av de initiativ och aktiviteter som ingår är Drivkraft Helsingborg, Man Up Sweden, lägerverksamhet och Innergi.

Läs mer här

HIF i samhället - Helsingborgs IF

Fotboll för allavill skapa möjligheter för fritidsaktiviteter och att röra på sig för barn och ungdomar, och ge en möjlighet för alla att spela fotboll på lika villkor.

  1. Få fler flickor och pojkar att röra på sig
  2. Få fler flickor och pojkar att komma in i föreningslivet
  3. Få föräldrarna att engagera sig i föreningslivet vilket kan vara en bra integrationsmöjlighet
  4. Ge en positiv bild av områden som oftast visas för de problem som finns, och visa upp de goda krafter som också verkar såsom ungdomsråd, fritidsgårdar mm.

Läs mer här

Handbollskola för alla - OV Helsingborg

Projektet "Handbollsskola för alla - mot utanförskap och för integration" bedrivs i fyra utsatta områden i Helsingborg: Dalhem, Drottninghög, Fredriksdal och Söder. Målet är att fler barn ska få en meningsfull och aktiv fritid genom läxhjälp, lek och handbollsträning.

"Handbollsskola för alla" innebär strukturerade aktiviteter 1-2 gånger per vecka för flickor och pojkar i åldern 6-9 år. På lång sikt är syftet att minska antalet ungdomar som hamnar i utanförskap. Projektet planeras att pågå under tre år, 2016-2019.

Läs mer här

HIK+ - Hittarps IK

Klubbens drivkraft med HIK+ är att väcka liv i gamla beprövade ideal på ett modernt vis och, därigenom försöka vara med och ge våra barn och ungdomar så bra förutsättningar som möjligt inför stundande vuxenliv. Genom att göra det lättare för klubbens unga spelare att hinna med både skola och fotboll stannar ungdomarna längre i fotbollen samtidigt som de ges möjlighet att strukturera upp sin läxläsning. Att tidigt förstå vilken roll kosten spelar för det generella välmående och att en aktiv fritid också har positiv inverkan på skolresultaten är två vitala faktorer man lär sig i HIK+. Att våga trycka på vikten av dagliga rutiner är ett annat viktigt moment som underlättar rejält inför framtidens alla olika äventyr.

Läs mer här

Idrott för alla - Ramlösa Södra IF

Idrott För Alla är Ramlösa Södra IF's sektion för personer med funktionsnedsättning. Denna verksamhet är unik i Sverige då vi erbjuder idrott såsom: Fotboll, Bowling, Innebandy, handboll och nu även dans. Förutom detta så erbjuder vi fritids och lägerverksamhet

Vad samarbetet med Öresundskraft innebär
Vi samarbetar ständigt med organisationer och företag för att utveckla och kvalitetssäkra våra verksamheter. Öresundskraft tillhör sedan gammalt en av våra större sponsorer, vilket vi är väldigt stolta över. Öresundskraft och andra större företag har gjort, och gör det möjligt för oss att på sikt satsa på bl.a. duktiga ledare, bra lokaler och alla aktiviteter vi bedriver året om. Vi har idag 180 st medlemmar och växer ständigt. Vi ser hur viktigt det är för medlemmarna att få växa som människor, ha kul, och framför allt att få utvecklas i sin egen takt. Vi är också medvetna om vilken avlastning detta är för föräldrarna.

Läs mer här