SmartEl –för dig som bor lite mindre, har låg energianvändning och inte vill binda ditt elpris

Är du inte så känslig för att elpriset går upp och ner och har du hygglig koll på hur mycket el du använder? Då kan vårt rörliga elavtal SmartEl vara intressant. Om vi kollar vår prishistorik är det ofta de som har just den här avtalsformen som får de bästa elpriserna.

Vårt rörliga elavtal har ingen bindningstid och baseras på ett volymvägt spotpris. Det betyder att priset är rörligt och räknas fram månadsvis i efterskott. Till detta kommer vårt avtalade påslag på 2,55 öre per kWh, SVK grundavgift, årsavgift samt vid var tid gällande elcertifikatsavgift och kostnad för inköp av ursprungsgarantier. Moms tillkommer.

Avtalsvillkor elhandel

Läs våra avtalsvillkor här

Viktig prisinformation

Elens ursprung, Bra miljöval och lagen om Elcertifikat

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss, vi vill gärna prata med dig!

Öresundskraft Marknad AB