Miljöbild med hav och skog

Mätarbyte fjärrvärme

Med start hösten 2020 byter vi ut samtliga fjärrvärmemätare i vårt nätområde

Om mätarbytet

Under de närmaste åren kommer de flesta mindre fjärrvärmemätare bytas ut. Syftet är att öka tillgängligheten för fjärrmässig kommunikation så att korrekt mätdata finns tillgänglig för dig som kund samt för oss på Öresundskraft. Utifrån analys av korrekta mätvärden ökar dina möjligheter att kunna genomföra energibesparingar/energioptimeringar på din anläggning.

När drar jobbet igång?

Under hösten 2020 startar vi med ett mätarbyten och beräknas vara klart halvårskiftet 2023.

Vilka omfattas av arbetet?

Mätarbyte gäller endast privathushåll.

Var utförs arbetet?

Mätarbyte görs i hela Öresundskrafts fjärrvärmeområde.

När byter vi ut din mätare?

Cirka en månad innan bytet så kommer du få en broschyr hemskickad med mer info om mätarbytet.

Minst en vecka innan bytet sker kommer du att meddelas via brev vilket datum och tid vi kommer hem till dig. Om du inte kan vara hemma vid den föreslagna tiden kan du enkelt boka om till en tid som passar dig.

Enklast bokar du om din tid här. Du kan också kontakta vår entreprenör Hydrosatndard direkt på telefonnummer: 0243–24 85 10 eller e-post: kc@hydrostandard.se

Saker att tänka på

Saker att tänka på

- Tänk på att verifiera dina kontaktuppgifter inför kommande mätarbyte. Logga in på mina sidor här.

- Plocka bort saker som eventuellt blockerar fjärrvärmemätaren och servisventilerna. Detta för att vi ska kunna komma till och vårt arbete ska gå så fort så möjligt.

- Arbetet med att byta fjärrvärmemätare tar ca 30-50 minuter.

Vanliga frågor

Hur sker arbetet på ett smittsäkert sätt under rådande pandemi?

För att förhindra smittspridning av Covid19 i samband med service följer vår entreprenör Hydrostandard följande rutin:

Våra medarbetare som är på plats på arbetet är friska och utan sjukdomssymtom och har varit symtomfria i minst 48 h innan arbetsdagen börjar.

Vi som medarbetare på HYDROSTANDARD MÄTTEKNIK NORDIC AB:

• Tvättar regelbundet händerna med tvål och vatten.

• Hostar och nyser i armvecket (om vi har allergier eller andra kroniska besvär).

• Tar inte i hand.

• Har nya engångshandskar på oss vid varje nytt kundbesök. Dessa har vi på oss under hela besöket. Om handskar skulle vara en bristvara så är vi extra noga med att sprita händer före och efter kundbesök.

• Spritar händerna före och efter ett kundbesök.

• Håller minst 2 meters avstånd till våra kunder.

• Vi frågar kunden om de är friska samt om de anser sig tillhöra en riskgrupp. Tvekar kunden skall vi backa och inte tränga oss på.

• Desinficerar regelbundet utrustning vi använder.

• Desinficerar kundanläggning före och efter arbetet om möjligt.

• Har alltid med oss handsprit, engångshandskar och desinfektionsmedel.

• Vi håller god hygien och genomför regelbunden städning i våra bilar

• Om vi inte kan genomföra kundbesöket ber vi kunderna boka om besöket enligt de instruktioner som angivits i bokningsbrevet.

• Har vi minsta symptom (av någon typ av sjukdom) ska vi stanna hemma från jobbet enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar.

• Följer framtagna rutiner och instruktioner hos Öresundskraft.

Vem utför arbetet?

Öresundskraft har anlitat Hydrostandard och bytet utförs av deras montörer. Samtliga montörer ska alltid legitimera sig vid sitt besök. Skulle du ändå känna dig osäker kan vår kundservice hjälpa dig att bekräfta elmontörens identitet och uppdrag. Kundservice når du på 042-490 32 00.

Måste man vara hemma när vi kommer?

Eftersom fjärrvärmemätaren oftast sitter inne i bostaden eller på annan – för oss – oåtkomlig plats måste du vara hemma vid bytet. Du eller annan myndig person över 18 år, som vet var fjärrvärmemätaren är, måste vara hemma. Vi går inte in i en bostad där ett barn är ensamt hemma.

Vad kostar det?

Ingenting. Både den nya mätaren och arbetet med att byta ut den gamla är helt kostnadsfritt för dig.

Hur lång tid tar det?

För att bytet ska gå snabbt och att montörerna ska kunna arbeta är det viktigt att ni ser till att det inte finns några föremål som blockerar fjärrvärmemätaren och servisventilerna. Ni bör räkna med att arbetet tar minst 30-50 minuter.

Hur fungerar den nya fjärrvärmemätaren?

Om du vill veta hur mätaren fungerar finns en manual att ladda ner här.