26 mars 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Adnasn Krso, Öresundskraft Adnan Krso, Digital ledare, Öresundskraft 

Branschens digitala utmaning  

Smarta nät, distribuerad energi och ett ökat antal prosumenter i kombination med decentralisering, nya kundkrav och allt högre antal uppkopplade prylar ställer krav på nya förmågor, roller, processer, infrastruktur (både traditionell och IT-mässig), snabbare erbjudandeutveckling och så vidare. Datamängden ökar i takt med utveckling av nya erbjudanden och tjänster från energibolagen själva, men också från distruptiva snabba utmanare som skär rakt igenom kundgränssnittet. Slaget om kunderna förflyttas till onlinekanaler där vi ser allt fler lösningar samtidigt som nya regulativa regler försöker skydda konsumenten och uppmanar till förnyelse av infrastruktur och hållbar energiförbrukning.  

För att lyckas tror jag att framtidens energibolag kommer att behöva bygga upp och verka i ett digitalt ekosystem som både behöver lösa den digitala transformationen av organisationen men också skapa möjligheter för en digital framtida affär. Allt detta samtidigt som den ”gamla” verksamheten löper på i allt snabbare takt.  

Det digitala ekosystemet – ett pussel fullt av utmaningar och möjligheter  

Som digital ledare på Öresundskraft försöker jag tillsammans med kollegor besvara just denna fråga: Vad är hemligheten till att bygga upp ett digitalt energibolag bortom tekniken och dess möjligheter?  

Ofta tänker man på IT och teknik men det är bara en del av ekosystemet. Lika stor del handlar om ny positionering, värdeidentifiering, affärsregler i stort och smått, nya ansvar, kompetenser och befogenheter bortom de traditionella. Förändringsbenägenhet blir extremt viktigt precis som samarbete och samverkan, ”strukturerad” innovation, traditionell och/eller agil projektledning, marknads- och säljorienterad kulturförflyttning mm.  

Digitaliseringen handlar mer om människor, processer och förmågan att lära sig snabbt samt hur vi ser på information/data och dess tillgänglighet, än vad den handlar om nya tekniska lösningar.  

Jag är övertygad om att det är långsiktiga förändringar som ger affärsvärde, men det är viktigt att kunna leverera i den lilla bilden också, snabbt och innovativt. Företag måste i större utsträckning kunna navigera i en digital värld med data och information som grundbult till nya tjänster, erbjudanden och nätverksmöjligheter.  

Möjligheterna finns alltså över hela värdekedjan från produktion, distribution och intern effektivisering till kundmötet och nya erbjudandeformer.  Utmaningen är att det innebär en total transformation av ”hela” bolagets nuvarande uppbyggnad. Utan en helhetsbild över skosystemet riskerar man att drunkna i fler och nya initiativ eller att arbeta icke-effektivt. Likaså handlar det om effektivt ledarskap som innefattar ett holistiskt angreppssätt i kombination med snabbt agerande och kortare beslutsvägar. Nya lösningar och erbjudandeformer måste skapa värde för kunden idag och exponentiellt kunna växa imorgon.  

Framtiden är spännande och full av möjligheter för de som vågar tänka lite bredare och framför allt exponentiellt - agera idag men ha en vision för imorgon.  

Adnan Krso
Digital ledare, Öresundskraft  

{{posts.CurrentItem.Author}}