07 februari 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Även om Sverige är ett bra land att leva i för de allra flesta barn så finns det de som halkar efter i det svenska samhället, och samhällsklyftorna blir allt större. Det finns stora skillnader i tillgång till utbildning, god hälsa, bra levnadsstandard och känsla av välbefinnande. Barn som växer upp i socialt utanförskap riskerar att hamna i en negativ utvecklingskedja som är svår att bryta. Det sociala utanförskapet ger till exempel sämre förutsättningar att utvecklas i takt med jämnåriga kamrater och nå sin fulla potential. Risken att drabbas av ohälsa, sociala problem, läs- och skrivsvårigheter, våld, mobbning, ungdomskriminalitet, arbetslöshet, fattigdom, diskriminering är högre bland dessa barn.  

Även samhället i stort får betala ett högt pris, då det sociala utanförskapet leder till ökade kostnader för samhället genom exempelvis ökat tryck på hälso- och sjukvård, specialundervisning i skolorna samt sociala kostnader. Föreningslivet med sin samlande kraft är en viktig aktör för att motverka det sociala utanförskapet och därmed hjälpa till att tackla de ökande utmaningar som samhället står inför.

Hela Helsingborg är en satsning av Eskilsminne IF som samlar sociala initiativ och aktiviteter som arbetar för att motverka utanförskap genom att ge barn och ungdomar sunda värderingar samt möjlighet att delta i ett brett utbud av olika aktiviteter. Några av de initiativ och aktiviteter som ingår är Drivkraft Helsingborg, Man Up Sweden, lägerverksamhet och Innergi.  

Öresundskraft är som samarbetspartner med och stöttar denna satsning.  

Vår sociala hållbarhetsstrategi handlar mycket om barn- och ungdomar i utanförskap. Här vill vi ge tillbaka till regionen och stötta de som arbetar med dessa behjärtansvärda frågor säger Charlotte Holst, marknadschef på Öresundskraft.  

Den viktigaste faktorn för att kunna bryta den negativa utvecklingskedjan och det sociala utanförskapet bland barn och unga är utbildning. Drivkraft Helsingborg är en ideell förening som erbjuder mentorer till både elever och deras föräldrar samt håller i läxhjälp på ett antal skolor varje vecka runt om i Helsingborg.  

Vår vision är att skapa en bättre framtid för både den enskilde eleven och stadens invånare. Syftet är att på olika sätt inspirera till förbättrade möjligheter i studier och framtida yrkesval, motverka skolk och fånga upp elever som på olika sätt behöver stöd säger Anna Schéef, verksamhetsansvarig på Drivkraft Helsingborg.  

Allt arbete bygger på frivilliga insatser, därför behövs hela tiden fler människor som kan tänka sig att engagera sig som mentorer eller som läxhjälpare. Vill du vara med och engagera dig? Klicka på länken nedan:

http://www.drivkrafthelsingborg.se    

{{posts.CurrentItem.Author}}