20 april 2020

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

”Det bästa som hänt” tänker vissa. ”Vad ska jag med det till?” tänker andra. Det råder en del förvirring kring solceller och deras funktion, vi såg därför en grym möjlighet till att bena ut eventuella frågetecken. Du bör alltså inte skaffa solceller om du…


…inte vill säkra dina elkostnader och istället vara beroende av marknadens skiftande elpriser.

Sveriges elpriser är nämligen konjunkturkänsliga och påverkas av allt från valutakurser och efterfrågan till väder och vind. Med solceller minimerar du andelen el som påverkas av marknaden och kvar blir istället en stabil och självständig elkonsument som till stor del är självförsörjande. Den personen kan bli du!


…inte vill bidra till ett hållbart energisystem.

All energiproduktion har mer eller mindre ett klimatavtryck under tillverkningsfasen. Unikt med solceller är att när de väl är i drift avger de inga föroreningar och har därmed ingen miljöpåverkan! Wow!


…inte är intresserad av att få lägre elkostnader.

Solceller har en lång livslängd, minst 25 år. Under dessa år kan man producera en hel del energi och överskottet som blir kvar kan du sälja vidare och på så sätt spara några slantar. När du nått taket för återbetalningstiden har du dessutom en gratis energikälla - bra va!


…inte är intresserad av att få ett ROT-avdrag på upp till 50 000 kr.

Solcellsinstallationer inkluderas i ROT-avdraget och gör att du som privatperson kan få ett avdrag på 9 % av investeringens totalkostnad. Om du är över 18 år, betalar skatt i Sverige och äger bostaden under tiden arbetet utförs så är ROT-avdraget ditt! Vad väntar du på?


…inte är intresserad av att höja värdet på ditt hus.

För faktum är att 85% av befolkningen ställer sig positiva till solpaneler och hela 71% kan tänka sig att betala mer för en bostad som har solpaneler, enligt en undersökning som Novus genomfört. Möjligheten att mer eller mindre bli självförsörjande av el kanske är en av de grundläggande anledningarna till den positiva inställningen för bostäder med solpaneler.


…inte vill utnyttja vår (i princip) oändliga resurs, solen.

Solen är jordens naturliga källa till värme och som dessutom genererar miljövänlig och förnybar energi, helt på egen hand! Vi har gott om solljus som enkelt kan utnyttjas utan att ställa till med trubbel.


…inte vill bidra till grannsämja.

Att producera solel låter inte, luktar inte och stör inte dig eller dina grannar. Genom att installera solceller kommer du definitivt inte vara en bidragande faktor till osämja bland grannarna. Du kanske till och med kan inspirera dem till bekväm, miljövänlig och egenproducerad el?


Detta var sju anledningar till varför du inte bör skaffa solceller. Forskningen kring solceller fortsätter och det går att se ett stort intresse för denna naturliga energikälla. I takt med att människor blir allt mer medvetna och efterfrågan om grön energi ökar är det inte orimligt att tänka att marknaden för solceller kommer explodera!

{{posts.CurrentItem.Author}}