21 oktober 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Hållbar och lokalproducerad el – gärna, men vad kan jag göra?
Med Framtidsavtalet kan alla vara med och bidra. Din elräkning förvandlas till en investering både i nordvästskånsk solenergi och i regionens barn och ungdomar. 

Roah Larsson, Produktansvarig el- och gashandel

Helsingborg stad har satt ett ambitiöst och fullt möjligt klimatmål: 2035 ska minst 10 procent av all el komma från lokala solceller. Nordvästskåne är redan igång, färjorna mellan Helsingborg och Helsingör går sedan några år tillbaka på el, för två år sedan lanserades den första eldrivna bussen i stan och flera omställningar är på väg. För att hålla tempo och för att Nordvästskåne också ska kunna producera förnyelsebar energi när efterfrågan på el bara ökar - har Öresundskraft nu tagit fram Framtidsavtalet.

Att göra något konkret regionalt för hållbarheten, och göra det tillsammans, är grundtanken.

– Framtidsavtalet heter så för att vi vill göra någonting för framtiden i regionen. Vi vill både satsa på regionens unga och bidra med mer förnybar elproduktion. Dessutom bildar kunderna en egen elpool och får därför ett upplägg som kapar toppar och dalar, vilket jämnar ut marknadsrörelserna. Det kan kännas tryggt när priserna går upp, säger Roah Larsson, produktansvarig för el och gas Öresundskraft.

Investera i solenergi från Solar Park

Framtidsavtalet innebär att kunden betalar 15 kronor extra varje månad, utöver sin egen el. Dessa femton kronor kallas ”Framtidspeng” och investeras i solcellsparken Solar Park på Filborna i Helsingborg. Solpanelerna, som hela tiden blir fler är nu är uppe i två tusen paneler. De  har byggts på gammal deponimark som ändå inte kan användas till varken odling eller bostäder.

– Framtidspengen går oavkortat direkt in till Solar Park, som investerar pengarna i nya paneler. Många elbolag pratar om miljö och hållbarhet men det här är väldigt konkret - du kan gå dit och titta på Solar Park. Vi kommer också att redovisa exakt hur många solpaneler som köpts för de här pengarna, säger Roah Larsson.

Avkastning som stöttar Drivkraft Helsingborg och Nätverket Prosit

Men det stannar inte här. Elen som Solar Park producerar och sedan säljer på den nordiska elbörsen har Öresundskraft också en plan för.

-Avkastningen från solcellerna går direkt till Nätverket Prosit som hjälper utsatta barnfamiljer och Drivkraft Helsingborg som arbetar med läxhjälp och mentorskap för ungdomar. Vi vet förstås inte exakt hur stor avkastningen på solpanelerna blir. Men vi på Öresundskraft har lovat att vi oavsett kommer att betala 17 000 kronor årligen till Prosit och Drivkraft, säger Roah Larsson.

Roah Larsson menar att man tecknar Framtidsavtalet för att göra något både för klimatet och för regionen.

–Alla kan bidra, vi vänder oss till alla, oavsett boendeform. Tillsammans kan vi skapa ännu mer hållbar elproduktion i Skåne - där vi också behöver den.


FAKTA: Framtidsavtalet

Som kund är du med och bygger upp en lokal solenergisatsning i Solar Park på Filborna och du bildar också en gemensam elpool med övriga kunder som tecknat Framtidsavtalet. I och med elpoolen kan Öresundskraft ha framförhållning och kan successivt prissäkra gruppens totala elbehov, vilket över tid ger ett stabilare elpris utan pristoppar. Ju större gruppen blir, desto större möjligheter att få mer stabilt pris.

Avkastningen från Solar Park går dessutom vidare för att hjälpa två lokala nätverk, Prosit och Drivkraft Helsingborg, som hjälper utsatta barnfamiljer, respektive ungdomar att komma vidare med sina studier.

Skaffa Framtidsavtalet

{{posts.CurrentItem.Author}}