24 januari 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

En del av mitt jobb på Öresundskraft är att följa vad som sker i omvärlden. Att ha koll på utvecklingen är en förutsättning för att kunna fatta långsiktiga beslut och strategier.

Och det gäller att hänga med. Världens energikartor ritas om i snabb takt. Ta Storbritannien som exempel. ”Storbritannien kan bli en vindkraftens supermakt och bli ett energishejkdöme som utmanar Saudiarabien”. Så skrev nyligen den engelska tidningen The Telegraph om brittisk vindkraft.

Tidningen hänvisar till en studie utförd av Wind Europe som visar att Storbritannien teoretiskt kan installera upp till 595 GW vindeffekt. Det är tio gånger mer än landets effektbehov mitt i vintern. Det är den blåsiga och grunda Nordsjön som erbjuder goda möjligheter att bygga havsbaserade vindkraftparker.

Utbyggnaden kan ske till konkurrenskraftiga kostnader. Nyligen tecknades kontrakt för havsbaserade vindkraftverk med en produktionskostnad på 57,5 pund per MWh. Den nivån matchar nästan dagens gaseldade kraftverk i England. Runt 2025 kommer större vindkraftverk att sänka produktionskostnaden till runt 45 pund per MWh. Utvecklingen gynnar brittisk ekonomi och brittiska kustsamhällen. På senare har de drabbats av nedskärningar i olje- och gasindustrin. In flyttar istället vindkraftsindustrin. Dong Energy och Siemens är två av de bolag som etablerat sig i närheten av Hornsea, en nedgången kuststad som fått nytt liv. I Hull, bara någon mil från Hornsea, sysselsätter Siemens 700 anställda.

Även engelsk industri gynnas. Hälften av innehållet i vindkraftverk och kringutrustning är brittiskt. Ett exempel är JDR Cables i Hartlepool som tillverkar undervattenskablar. Återigen surrar Hartlepools hamn av liv och rörelse. Samtidigt höjs ett varningens finger. Vad skulle en ohämmad utbyggnad av vindkraft medföra för marint liv och havsfåglar på de grunda Doggersbankarna? Skulle flyttfåglar överleva denna veritabla skog av turbinblad? ”Detta är moraliska frågor som måste diskuteras” konstaterar tidningen som avslutar:

”Nu har det gamla kostnadsargumentet mot vindkraft skjutits bort från vattnet. Storbritannien sitter på billig och nästintill outsinlig, grön energi. Landet har vunnit noll-utsläppslotteriet” Vem trodde det för några år sedan?

Anders Östlund, vd Öresundskraft

{{posts.CurrentItem.Author}}