18 oktober 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Du som använder fjärrvärme till att värma huset eller fastigheten gör en stark insats för elpriset. Utan dig hade nämligen elpriserna i Skåne varit ännu högre. Vi förklarar varför.

Ju mer fjärrvärme som används för att värma regionens hus och fastigheter, desto tryggare och stabilare elpriser. På grund av en mängd olika anledningar och omvärldsfaktorer är elpriset högt i Skåne just nu, men utan fjärrvärmen hade faktiskt elpriserna varit ännu högre. Varför då det? Låt oss förklara.   

Fjärrvärmen är viktig för både elpris och elproduktion

Vad många inte vet, är att när vi producerar fjärrvärme på Filborna- och Västhamnsverket, så producerar vi samtidigt el till oss här nere i elområde 4. Eftersom kapacitetsbristen innebär att vi inte kan distribuera tillräckliga mängder el från norr till söder genom stamnätet, blir elen som Öresundskraft producerar i samband med produktionen av fjärrvärme otroligt viktig för både elpriset och den lokala eltillgången. Så alltså: Ju mer klimatsmart fjärrvärme som våra kunder använder till att värma hus och fastigheter med när det är kallt desto mer el produceras lokalt, vilket hjälper till att motverka en bristsituation hos oss i söder. Eftersom utbud och efterfrågan styr elhandelspriserna innebär en bristsituation högre elpriser.

El ska användas till rätt saker

Elen ska räcka till mycket i vårt moderna samhälle. Vi tvättar, kör diskmaskinen, lagar mat, surfar på datorn, spelar datorspel och laddar elbilen. Mycket av det här görs dessutom under samma tider på dygnet. Det skapar så kallade effekttoppar vilket i sin tur leder till effektbrist, alltså att efterfrågan på el under vissa tider är större än utbudet. Ju mer elektrifierat samhället blir desto viktigare blir det att hushålla med elen och använda den till rätt saker. Låt fjärrvärmen värma hus och fastigheter så att elen kan prioriteras till att driva maskiner, datorer och belysning. På det sättet håller vi uppe en lokal och klimatsmart elproduktion samtidigt som vi håller koll på elhandelspriserna. Fjärrvärmen är en otroligt viktig spelare om vi vill skapa ett robustare elnät med tillgång till lokalproducerad el för alla när den behövs.

Stabilt fjärrvärmepris. Privatkunder slipper prishöjningar 

Elhandelspriserna är rekordhöga just nu. För oss här nere i elområde 4 har snittpriset på spotmarknaden ökat med c.a 330 procent om man jämför sep 2020 med sep 2021. Prisökningen slår hårt mot alla men kanske framförallt mot dom med eluppvärmda villor och fastigheter. Vi ser en elmarknad i förändring och enligt Energimarknadsbyrån kommer elpriset att svänga mer och oftare framöver också. Till skillnad från elhandelspriset är priset på fjärrvärme stabilare och inte alls lika volatilt. Fjärrvärmepriset påverkas nämligen inte alls av elpriset. Räknat från 2016 till 2022 blir den sammanlagda prisökningen på fjärrvärme bara 3,75 procent för privatkunder i Helsingborg och Ängelholm. 2022 blir det ingen höjning av fjärrvärmepriset alls för privatkunder och bara en mycket liten justering för företag. Värmer du villan eller fastigheten med fjärrvärme? Då är du en riktig vinnare just nu.  

Länk till fjärrvärmepriser villakunder

Länk till fjärrvärmepriser företag

{{posts.CurrentItem.Author}}