02 juli 2020

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

När Foodhills Fastighet AB tog över Findus gamla fabrikslokaler i Bjuv var energikostnaderna enorma, samtidigt som det inte fanns några intäkter. Öresundskraft hjälpte dem att dra ner på kostnaderna genom att leta energitjuvar och minska onödig användning.

I mars 2017 stängde Findus sin fabrik i Bjuv och lämnade sina lokaler tomma. Ett knappt år senare tog Foodhills Fastighet AB över de runt 100 000 kvadratmeter stora lokalerna. VD Mikael Halling upptäckte snabbt att trots att lokalerna stod tomma så var det fortfarande en mängd maskiner som var igång och drog energi. Energikostnaderna för anläggningen låg omkring halsbrytande 40 miljoner kronor per år, för något som inte gav några som helst intäkter.
 
Arbetet med att hitta nya hyresgäster började direkt, men Mikael Halling insåg att mer behövde göras, och kontaktade energiingenjören Diedrik Fälth på Öresundskraft. Han arbetar som energikartläggare, vilket innebär att han hjälper företag med energieffektiviseringar.
 
– Jag föreslog att vi skulle gå runt och leta efter energitjuvarna, ungefär som man gör hemma när man kollar så att barnen stängt kylen och släckt i sina rum, men i det här fallet var det en enormt stor anläggning. Den hade energianvändning som en mindre ort, minns Diedrik Fälth.
 

Ett detektivarbete att energieffektivisera

Diedrik Fälth och en fastighetstekniker började gå runt i anläggningen och lyssna och mäta för att hitta energibovarna – och stängde helt enkelt av maskiner som inte behövde vara på.
 
– Det gav en väldigt bra effekt, det blev ungefär 10 procent av deras energianvändning som jag kunde stänga ner direkt, små motorer, lampor, värmekällor och så vidare. Jag mätte varje transformator för sig, och försökte hitta mönster, det var lite av ett detektivarbete. Och kontinuerligt räknade jag ut, för varje apparat jag stängde av, hur mycket energi det motsvarade på ett år.
 
Att energiåtgången räknades ut gjorde att Foodhills Fastighet kunde se varje krona man kunde spara per apparat som inte behövde vara igång. De fick ett konkret värde: ungefär en krona per kilowattimme.
 
– Normalt sett går energieffektiviseringar till så att man går runt och sedan lämnar förslag i en rapport, som företaget kan vidta åtgärder efter. Men det är inte alltid det händer, av olika skäl, säger Diedrik Fälth.
 
– Vi fick ett tydligt uppdrag av Mikael Halling att vi måste få ner tomgångsenergin, så här gjorde vi på ett helt annat sätt och stängde av onödiga apparater direkt. Vi kombinerade teori och praktik, vilket var väldigt framgångsrikt, och också roligt.
 

Foodhills sparar miljoner i driftskostnader - Vill bli Nordens största livsmedelskluster 

Nu kan Mikael Halling konstatera att de totala driftskostnaderna har kommit ner till 29 miljoner, och i slutet av 2020 kommer Foodhills Fastighet att ha lyckats hyra ut omkring 55 000 kvadratmeter av anläggningen.
 
– Vi har fått in företag inom livsmedelsbranschen, som producerar bland annat rödbetor, ärtor, baljväxter, majs och vitkål, säger han.
 
– Det för oss närmare vår vision att skapa Sveriges och Nordens största livsmedelskluster i Bjuv. Att vi som fastighetsägare kan investera rätt och klokt gör att vi kan få igång en livsmedelsproduktion som står för det cirkulära, närodlade och miljömässiga och dessutom sysselsätter flera hundra personer i Bjuv.
 
Parallellt med energieffektiviseringsarbetet har även flera steg tagits för att skapa en fastighet i linje med de cirkulära och hållbara ambitionerna. Genom att ersätta en tidigare gaseldad ångpanna med fjärrvärme minskas utsläppen av fossil koldioxid med ca 2 900 ton per år, vilket motsvarar ungefär utsläppen från 1 875 bilar. Dessutom finns planer på att montera solceller på fastigheten.

{{posts.CurrentItem.Author}}