03 april 2020

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Har du hört talas om Agenda 2030? Det är ju FN:s handlingsplan med syfte att genomgå en förändring mot ett hållbart samhälle! Tanken är att Agenda 2030 med sina 17 globala mål ska hjälpa till att utrota bland annat fattigdom och hunger, uppnå jämställdhet och säkra ett långsiktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Väldigt bra tycker vi - och viktigt såklart!

Men hur kommer Öresundskraft in i bilden? Jo, vi tänker såhär: som ett av Sveriges tio största energibolag har vi både stort ansvar och stora möjligheter att göra skillnad. Det vi sysslar med ska göra det möjligt med lösningar till bättre stadsmiljöer, säkrare energiförsörjning och renare luft. Vi försöker hela tiden ligga steget före och arbetar ständigt med förbättringar och nya utvecklingar för att målen för Agenda 2030 ska uppnås. Vi har kommit en bit på vägen men vi har fortfarande en lång väg kvar att gå. Stolta – men inte nöjda!

Exempel på områden där vi följer plan:

100% återvunnen och förnybar energi i fjärrvärmen 2024.

Vår uppgift är ju att se till att det är varmt och skönt i ditt hem och på din arbetsplats och att det finns varmvatten i kranarna. I Helsingborg består fjärrvärmen till 99,8 % av återvunnen och förnybar energi, och i Ängelholm är motsvarande siffra 99,3 %. Vi är så nära, men trots det är vi inte nöjda. Vi ska minsann nå 100 % till 2024!

Lokal produktion av solel motsvarar 10% av elbehovet 2035 för platsen Helsingborg.

Vi vill vara en möjliggörare för att uppnå solelsambitionen som innefattar att 10 % av Helsingborgs el ska komma från solceller. Detta ska vara uppnått 2035 och prognosen ser lovande ut! Försäljningen har nämligen ökat grymt mycket under 2019. På god väg med andra ord!

100% förnybar elproduktion 2040.

I Helsingborgs stads projekt ”Det robusta Helsingborg” går vi igenom olika aspekter av robust energiförsörjning i ett snabbt växande samhälle med ambitiösa klimatmål och ett energisystem under omställning. Vårt bidrag? Hittills fem vindkraftverk och el från lokal kraftvärme.

Exempel på områden där genomförandetakten behöver öka:

Ingen fossil plast i Helsingborgs restavfall 2035.

Tyvärr så går det idag att hitta en liten mängd plast i Helsingborgs restavfall. Den är dessutom till största delen av fossilt ursprung och därför orsakar den ökade mängder koldioxid i luften, inte särskilt bra. Vår målsättning är därför att det till 2035 inte ska finnas ens en gnutta plast i avfallet!

Samtliga av våra fordon är fossilbränslefria eller eldrivna 2020. 

För oss är det superviktigt att kraven på fordon och transporter som utförs åt Öresundskraft är helt fossilbränslefria. Inom en snar framtid har vi målsättningen att entreprenören ska övergå till fossilbränslefria transporter. Nu kör vi!

Oavsett om det handlar om en nybryggd kopp kaffe, renare luft eller laddad hjärtstartare vill vi finnas där för dig och bidra till att allt detta bara ska fungera! Vi vill vara det företag som är med och skapar förutsättningar för en bättre värld att leva i. Vi har kommit en bit på vägen, men vi vill fortsätta framåt och vi har ännu en bit kvar.

{{posts.CurrentItem.Author}}