25 november 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Förnybar energi är en enormt viktig pusselbit om vi ska nå EU:s uppsatta klimatmål. Hur bra är vi på fossilfritt i Sverige och sköter våra nordiska grannländer sig egentligen? Det har vi tagit en titt på.    

EU:s samlade utsläpp ska minska med 20 procent till 2020 och med 40 procent till 2030 jämfört med 1990. Naturligtvis är energianvändning en viktig pusselbit. Målet är att öka andelen förnybar energi i energiförbrukningen till 27 procent hos EU:s medlemsländer innan 2030. Idag ligger andelen förnybar energi inom EU på ungefär 18 procent. Hur sköter våra nordiska EU-länder sig?  

Förnybar energi i Danmark

Danskarna har gjort en ordentlig resa sedan 70-talets oljekris. 1990 stod förnybar energi för 6 procent av danskarnas energimix. Idag svarar förnybart för hela 33 procent! Stående ovationer till de röd och vita! Vindkraften är en stor del av deras förnybara energikällor och idag kommer hela 40 procent av danskarnas energibehov från vinden. Solenergi är också extremt populär i Danmark. 2018 hade Danmark som mest 21,5 procent solel i sin elmix.  

Förnybar energi i Finland

Finnarna är minst sagt energiska när det kommer till förnybart. Finland har nämligen näst högst andel förnybar energi sin sin energimix inom EU. I Finland täcker de förnybara energikällorna nästan 40 procent av den slutliga energianvändningen. Wow! Bioenergi, vattenkraft, vindkraft och jordvärme tillhör Finlands viktigaste former av förnybar energi. Framförallt är vindkraften på stark frammarsch i sjöarnas land. Bara under 2018 växte vindkraftverkens totala kapacitet i Finland med 40 procent. Solkraften då? När det kommer till just solenergi har Finnarna halkat efter. 2017 hade finnarna en produktionskapacitet på 30 megawatt. Men intresset för solenergi växer hela tiden.  

Hur ligger vi till i Sverige då?

Sverige toppar när det gäller andelen energi från förnybara energikällor. Och inte bara i Norden, utan i hela Europa. Hela 55 procent (!) av vår energimix kom från förnybara källor 2017. En klapp på axeln är alltså helt på sin plats i detta läget. De överlägset viktigaste förnybara energikällorna hos oss i Svea rike är bioenergi och vattenkraft. Vattenkraften används framförallt till elproduktion medan bioenergi främst används för uppvärmning. Solen är dock en annan femma. Här har vi absolut utrymme att växa.  2019 stod solel för 0,4% av den slutliga elanvändningen i Sverige. Däremot är intresset för solel stort. 2018 installerades 10 200 solcellsanläggningar. 2019 installerades ytterligare 19 000 nätanslutna anläggningar vilket ger oss en total i landet på ungefär 44 000 solcellsanläggningar. De kommunerna med störst installerad effekt är storstadskommunerna Göteborg, Uppsala, Stockholm och Linköping. 

{{posts.CurrentItem.Author}}