10 april 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Den traditionella säljrollen är förlegad. Idag måste säljarna ha förståelse för helheten, vara proaktiv i sitt arbete och kunna skapa kundanpassade lösningar som förbättrar för kundens affär och skapar värde. Kristian och Lina är två av våra kundansvariga som berättar om resan från traditionella säljrollen till rådgivare och samarbetspartners. Vilka skillnader finns det och hur gynnar säljrollens förändringar kunden?  

Den traditionella säljrollen har förändrats på Öresundskraft. Ni har gått från traditionell försäljning till en mer rådgivande roll. Förklara. Vad innebär förändringen?  

Lina Wallin: Ja, det stämmer. Vår roll har förändrats. Idag arbetar vi mycket närmare våra kunder utifrån deras dagliga utmaningar vad gäller energi- och kommunikation. Vi har gått från att sälja färdiga eller mer standardiserade produkter och tjänster till att erbjuda mycket mer skräddarsydda och hållbara lösningar. På så sätt får vi en mer rådgivande roll än tidigare. Vi ser över kundens fastighetsbestånd, fastighetens energianvändning och identifierar möjligheter till eventuella förbättringar utifrån fastighetens förutsättningar.  

Kristian Nikolic: Behovet och intresset för smartare tjänster för fastigheter i ett samhälle som värdesätter hållbarhet, effektivisering, säkerhet och digitalisering ökar.  

Lina Wallin: Vi ser att vår kompetens och roll får en allt större betydelse i våra kunders vardag då vi följs åt på digitaliseringsresan. Även om förutsättningarna/möjligheterna har förändrats är vår agenda den samma, nämligen att energieffektivisera klokt, både för plånboken och för att få en bättre hållbar värld. 3 fördelar med digital fastighetsdrift: enkelt, effektivt & bekvämt. Med digital fastighetsstyrning kopplar vi upp ditt system, driftar samt optimerar din anläggning på distans. I digitaliseringens spår ökar antalet smarta och innovativa lösningar som ger effektiva verktyg till fastighetsägarna och praktiska lösningar till brukarna.  

Hur kommer det sig att ni gjort denna förflyttning? Vad ligger bakom initiativet?  

Kristian Nikolic: Initiativet kommer egentligen utifrån samtal med våra kunder. Efter ett flertal kunddialoger identifierade vi ett tydligt och gemensamt behov hos flertalet av våra kunder, nämligen enkelhet. Genom att ha en kundansvarig (istället för flera kontakter) som representerar våra olika affärsområden (värme, kyla, el, fiber) gjorde vi det enklare, bekvämare och inte minst tydligare för våra kunder att ta kontakt med oss. Dedikerad kundansvarig identifierar behov, möjligheter och lösningar tillsammans med fastighetsägaren och sen matchar vi kundens behov med rätt kompetens till uppdraget.  

Kan ett samtal verkligen underlätta för mig som fastighetsägare?  

Kristian Nikolic: Ja. Vi för en regelbunden dialog med fastighetsägare. Det gör att vi kontinuerligt lär oss mer om branschen; identifierar olika fastighetsägares utmaningar och problem som vi tillsammans hittar lösningar på. Det ska vara lätt att få hjälp av oss. Ett samtal bort. Genom att kunden kan vända sig till sin kontaktperson med alla typer av frågor, sparar kunden tid och energi, vilket är ett stort värde.  

Vad innebär ert nya arbetssätt för kunden egentligen?  

Lina Wallin: Fastighetsägarnas vardag kretsar kring frågor och tankar om allt från rätt elhandelsavtal, solceller och elbilsladdning till energioptimering och drift av fastigheten. Ingen fråga är för liten eller för stor för oss eftersom vi har all kompetens i huset. En fastighetsägare har i många fall en bred ansvarsroll som ska axlas. Här kan vi som samarbetspartner stötta vad det gäller energi och kommunikation. Vi ser idag att våra kunder i mycket högre grad efterfrågar bättre system för energiövervakning och möjliga besparingsåtgärder. Dessutom vill vi alla göra en klok insats för miljön. Tillsammans gör vi insatser som påverkar vår omvärld till det bättre.  

Vad erbjuder ni egentligen och vad ger det mig för värde som kund?

Lina Wallin: I och med att vi idag har ett närmare samarbete med våra kunder kan vi utveckla helhetslösningar som är direkt kopplade till fastighetsägarens behov. Exempelvis erbjuder vi tjänster som möjliggör ett jämnare inomhusklimat, minskad miljöbelastning, effektivare och tryggare drift. Dessutom finns det pengar att spara.  

Har du frågor eller funderingar är du alltid varmt välkommen att höra av dig!  

Lina Wallin: 0704 18 34 80, lina.wallin@oresundskraft.se

Kristian Nikolic: 0700 00 37 99, kristian.nikolic@oresundskraft.se  

{{posts.CurrentItem.Author}}