15 mars 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Svenska elitföreningar är en slags hybridorganisationer – där det ideella och kommersiella måste balanseras hela tiden. Detta innebär ofta en kamp mellan hjärna och hjärta och ställer höga krav på ledningen i föreningen som måste sträva efter både kortsiktiga sportsliga resultat och långsiktig affärsprestation. ”Tabelldjävulen” är ett uttryck som förklarar att man inom elitidrotten har ett kortsiktigt tänk, vilket sätter stor press på styrelse och andra ledare i en förening att uppnå snabba resultat på planen. Detta kan medföra att långsiktiga, ekonomiska och strategiska mål nedprioriteras till förmån för investeringar och beslut som kan ge kortsiktig sportslig effekt.  

Därför är den långsiktiga strategiska satsningen som Rögle BK gör med sitt hållbarhetsprojekt Grönvit Hållbarhet glädjande och vi på Öresundskraft är glada att vara en del i det miljönätverk som är en del av detta projekt. Miljöprojektet drivs främst genom RögleAkademin med målet att utbilda ungdomarna till hållbarhetsambassadörer.  

”Förhoppningen är att projektet ska leda till att Rögle och dess nätverk av ungdomar, föräldrar, ledare, anställda och företag ska bli goda förebilder även i miljösammanhang. Och att de ska se det som naturligt att göra en aktiv skillnad i vardagen genom att välja alternativ som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara” säger Christian Sandell, försäljningsansvarig i Rögle BK.  

I ett första skede har man gjort en genomgång av sin egen organisation för att identifiera de områden där man kan göra insatser för en ökad hållbarhet. Utfallet har blivit några punkter som man nu arbetar efter:

  • Uppmuntra till samåkning till hemmamatcherna – som en del av detta erbjuder man gratis parkering utanför arenan för de som är minst fyra personer i bilen
  • Se över möjligheterna för solceller på taken
  • Bättre möjligheter för källsortering och plastbanta organisationen
  • Anordna en årlig miljövecka
  • Skapa en prylbank för utlåning av hockeyutrustning

  ”Det är glädjande att en förening av denna kaliber som är en stor del av samhället och berör så många människor gör en så här tydlig satsning på hållbarhet. Att man genomför och tror på detta oavsett tabelläge, vilken division man tillhör eller ekonomisk situation är häftigt och vi hoppas att fler föreningar väljer att göra samma sak. Vi är gärna med och bidrar med vår kunskap och våra resurser för att bidra till den gröna omställningen” säger Fredrik Elgström på Öresundskrafts marknadsavdelning.

  Rögle BK  

{{posts.CurrentItem.Author}}